Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Sôi nổi các hoạt động Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn phường Hòa Hiệp Nam

Thực hiện Hướng dẫn của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ phường Hòa Hiệp Nam đã triển khai kế hoạch tổ chức "Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc" ở khu dân cư trên địa bàn nhân kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2013).

Theo đó, công tác tuyên truyền sẽ tập trung nêu bật lịch sử truyền thống vẻ vang và những đóng góp quan trọng của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ đất nước, những thành tựu của đất nước, của địa phương; đánh giá kết quả thực hiện 3 cuộc vận động do Mặt trận chủ trì. Đồng thời, ngoài việc tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư trong thời gian từ nay đến ngày 18/11/2013, các khu dân cư tiếp tục đánh giá kết quả và đề ra giải pháp thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", gắn với tuyên truyền thực hiện xây dựng văn minh đô thị. Biểu dương, khen thưởng những tập thể, gia đình văn hóa và cá nhân tiêu biểu. Tổ chức trao nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, thăm và tặng quà các gia đình chính sách, cán bộ lão thành cách mạng và cán bộ Mặt trận qua các thời kỳ, khánh thành công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường song song với các hoạt động giao lưu văn hóa- văn nghệ, thể dục thể thao, các trò chơi dân gian truyền thống phù hợp tại địa phương. Tiêu điểm là hoạt động tổ chức giải đua thuyền ngày hội đại đoàn kết được diễn ra vào ngày 10/11/2013 tại Hồ Bàu Tràm Xuân Thiều.

Đối với công tác tổ chức thực hiện, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ phường chọn 02 khu dân cư Xuân Thiều 10 và Xuân Thiều 12 làm điểm tổ chức "Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc". Được biết, đây là chuỗi hoạt động trọng tâm trong đợt phát động thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Thanh Lâm – phường Hòa Hiệp Nam.