Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Sở Nội Vụ thành phố Đà Nẵng kiểm tra công tác nội vụ phường Hòa Khánh Bắc

Sáng ngày 03/04/2013 Đoàn kiểm tra Sở Nội Vụ thành phố Đà Nẵng do đồng chí Đặng Chí Thanh - Chánh Văn phòng sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng làm Trưởng đoàn cùng các đồng chí thuộc phòng chuyên môn thuộc sở đã đến kiểm tra công tác nội vụ phường Hòa Khánh Bắc. Ở phường có các đồng chí Đặng Ngọc Nhân - Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch UBND phường, đồng chí Phạm Quốc Tư - Phó Bí thư Đảng ủy, đồng chí Nguyễn Tri Thám - Chủ tịch UBMTTQVN phường, đồng chí Tô Ngọc Quang - Phó Chủ tịch UBND phường và các thành viên trong UBND tham dự. 

Đồng chí Đặng Ngọc Nhân - Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch UBND phường đã báo cáo với Đoàn Kiểm tra kết quả thực hiện công tác nội vụ phường Hòa Khánh Bắc trong thời gian qua.

Toàn cảnh buổi kiểm tra

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng và UBND quận Liên Chiểu về công tác CCHC, UBND phường Hòa Khánh Bắc đã thường xuyên rà soát, thống kê, niêm yết và giải quyết thủ tục hành chính theo đúng trình tự quy định. UBND phường cũng đã ban hành quy định thủ tục và trình tự giải quyết TTHC thực hiện cơ chế "một cửa", "một cửa liên thông". Từ tháng 6/2012 đến nay, UBND phường đã tiếp nhận 6.206 hồ sơ, trong đó đã giải quyết 6.206 hồ sơ, đạt 100%. Hầu hết hồ sơ được trả công dân đúng hạn. Đội ngũ cán bộ công chức tại bộ phận "một cửa" UBND phường có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm, kỹ năng giải quyết công việc nhanh, gọn. Hiện nay UBND phường thực hiện nghiêm việc niêm yết công khai TTHC, địa chỉ tiếp nhận, phản ánh kiến nghị của công dân. Đặc biệt, Trang thông tin điện tử phường kết nối với cơ sở dữ liệu về TTHC, giúp các cơ quan, đơn vị, người dân thuận tiện tra cứu.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hệ thống quản lý chất lượng thông qua việc nâng cao chất lượng hoạt động của Trang thông tin điện tử, thực hiện nghiêm việc gửi, nhận văn bản điện tử. Đặc biệt thành phố và quận quan tâm cải tạo, sửa chữa, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho mô hình "một cửa hiện đại liên thông". 

Thực hiện cuộc vận động "3 hơn" trong công tác cải cách hành chính do sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng phát động, UBND phường Hòa Khánh Bắc đã triển khai, phổ biến đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức các bộ phận chuyên môn nhằm phát huy tinh thần năng động sáng tạo trong công tác cải cách hành chính, góp phần cải thiện chất lượng thực hiện các thủ tục hành chính giữa cơ quan nhà nước với công dân, tổ chức. Cuộc vận động được sự quan tâm, ủng hộ của cán bộ, công chức trong toàn phường, tạo được sự chuyển biến rõ rệt trong giải quyết thủ tục hành chính, nhiều thủ tục được giải quyết nhanh hơn thời gian quy định, thậm chí là giải quyết ngay, tạo điều kiện tốt nhất cho công dân và tổ chức khi đến làm việc.

Với đặc thù là phường trung tâm của quận Liên Chiểu, Bộ phận tiếp dân của UBND phường luôn phục vụ số lượng công dân và tổ chức đến giao dịch rất lớn. Do đó, thời gian giải quyết thủ tục nhanh chóng, quy trình gọn gàng, thái độ phục vụ thân thiện là những tiêu chí hàng đầu. Cuộc vận động "3 hơn" sẽ tiếp tục được thực hiện thường xuyên, liên tục gắn với công việc chuyên môn của UBND phường nhằm góp phần vào kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính ngày càng tốt hơn.

Trong lĩnh vực thương binh xã hội, Đảng bộ và UBND phường Hòa Khánh Bắc đã triển khai có hiệu quả việc thực hiện các chính sách, chế độ ưu đãi thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với nước. Cho đến nay, trên toàn phường có 04 Anh hùng LLVTND và Anh hùng lao động; 02 Mẹ Việt Nam Anh hùng, 02 Cán bộ tiền khởi nghĩa, 204 Thương bệnh binh; Thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp hàng tháng: 55 người; Người có công giúp đỡ cách mạng hưởng trợ cấp hàng tháng: 35 người. Đảng ủy, UBND và các Đoàn thể thường xuyên phối hợp tổ chức thực hiện các chế độ chính sách theo quy định Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng với phương châm đúng, đủ, chu đáo và kịp thời, tổ chức tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công, góp phần xây dựng một hệ thống an sinh xã hội bền vững.

Về công tác tổ chức cán bộ, hàng năm UBND phường đều xây dựng kế hoạch và cử cán bộ, viên chức đi học tập nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ. Các hồ sơ cán bộ, viên chức của phường được lưu trữ tương đối đầy đủ, rõ ràng. Thực hiện đầy đủ, đảm bảo quyền lợi về chế độ chính sách đối với cán bộ, viên chức, người lao động.

Thực hiện sự chỉ đạo của UBND thành phố Đà Nẵng về việc chia tách, sắp xếp lại tổ dân phố, UBND phường đã thành lập Ban Chỉ đạo và tiến hành hội nghị với 33 Cấp ủy Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận, Tổ trưởng 63 tổ dân phố (cũ) khu vực dân cư nhanh chóng triển khai thực hiện. Đến ngày 13/10/2012 đã chia tách và sắp xếp lại trên địa bàn phường 188 tổ. Việc bầu cử Tổ trưởng dân phố đúng thời gian theo quy định, đã được tuyên truyền rộng rãi đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn phường, nhằm phát huy dân chủ và quyền làm chủ của nhân dân, động viên sức mạnh vật chất và tinh thần to lớn của nhân dân trong phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, tăng cường đoàn kết, góp phần xây dựng chính quyền phường trong sạch, vững mạnh.

Sau khi lắng nghe ý kiến trao đổi giữa các thành viên trong Đoàn Kiểm tra và Sở Nội vụ, đồng chí Đặng Chí Thanh đánh giá cao kết quả triển khai tình hình thực hiện công tác nội vụ của phường, UBND phường luôn chủ động bám sát các chương trình kế hoạch của cấp trên và đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch đã đề ra; thiết lập lại trật tự, kỷ cương của nền hành chính công; góp phần xây dựng bộ máy hành chính của phường khoa học và hiệu quả, tạo chuyển biến rõ rệt trong việc thực hiện các mô hình giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại phường, đặc biệt đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhất là đội ngũ cán bộ, công chức lãnh đạo về tính hiệu quả cao của các mô hình đã được triển khai thực hiện.

          Văn Thông (Hòa Khánh Bắc)