Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Sơ kết công tác kiểm tra PCCC tại các trường mầm non, tiểu học.

Qua kiểm tra an toàn PCCC tại 49 trường mầm non và tiểu học, đã có 21 cơ sở vi phạm về an toàn phòng cháy chữa cháy. Phòng CSPCCC Số 4 lập biên bản và xử phạt trên 40 triệu đồng. Những lỗi vi phạm tại các trường tập trung ở công tác tự kiểm tra, công tác tuyên truyền, huấn luyện, khắc phục thiếu sót; lập và thực tập phương án chữa cháy, trang bị dụng cụ, phương tiện chữa cháy, ban hành nội quy, quy định về PCCC, củng cố và thành lập lực lượng PCCC ở cơ sở...

 

 

Hầu hết các trường cũ và xây mới, cải tạo không thực hiện thẩm duyệt thiết kế và nghiệm thu về PCCC. Những tồn tại nêu trên dẫn đến việc thực hiện các quy định về PCCC không đảm bảo, không lắp đặt hệ thống báo cháy tự động, lối thoát nạn không theo quy chuẩn 06... Một số cơ sở không quan tâm đến công tác phòng cháy, hoặc mang tính hình thức, đối phó.

 

Hội nghị đề ra những giải pháp cần tập trung trong thời gian tới: Phòng GD&ĐT cần tăng cường công tác kiểm tra, chỉ đạo và tạo điều kiện trang bị phương tiện PCCC để khắc phục những thiếu sót; những người đứng đầu cơ sở các trường mầm non, tiểu học tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn cán bộ nhân viên kiến thức PL về PCCC, củng cố, bồi dưỡng lực lượng PCCC cơ sở; Phòng CS PCCC Số 4 phối hợp hướng dẫn các đơn vị khắc phục những tồn tại, tổ chức phúc tra việc khắc phục các kiến nghị tại các biên bản kiểm tra an toàn về PCCC, xử lý nghiêm những trường hợp không triển khai thực hiện.

 

Đông Phương.