Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Sơ kết 1 năm thực hiện Thông tư Liên tịch số 06/2013 và ký kết Quy chế phối hợp liên ngành số 01/2014.

Sáng ngày 19/9, Viện Kiểm sát nhân dân quận Liên Chiểu hội nghị Sơ kết 1 năm thực hiện Thông tư Liên tịch số 06/2013 và ký kết Quy chế phối hợp liên ngành số 01/2014.

 


Các đơn vị lần lượt ký kết Quy chế phối hợp

 

 

Qua 1 năm triển khai thực hiện Thông tư, công tác tiếp nhận, phân loại, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, cũng như sự phối hợp giữa các cơ quan đã được nâng lên, bước đầu đáp ứng được yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Một năm qua, các cơ quan tiến hành tố tụng đã tiếp nhận 122 tin tố giác, tin báo tội phạm, trong đó đã giải quyết 120 tin, 2 tin chuyển theo thẩm quyền. Trong thời gian đến, tiếp tục triển khai thực hiện Thông tư 06 tại các cơ quan tố tụng hình sự, thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo theo quy định, đối với những tin báo, tố giác tội phạm phức tạp chủ động họp liên ngành để bàn biện pháp xử lý.

 

Hội nghị cũng đã thực hiện ký kết Quy chế phối hợp Liên ngành số 01/2014 giữa Viện Kiểm sát - Tóa án - Công an - Thanh tra - Chi cục Thuế - Chi cục Hải quan - Hạt kiểm lâm - Đồn Biên phòng Hải Vân - Đội Quản lý thị trường số 5 - Phòng CS PCCC số 4 - Chi cục Thi hành án quận Liên Chiểu về công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố trên địa bàn Liên Chiểu. Quy chế được thực hiện với mục đích nhằm tăng cường trách nhiệm, năng lực tổ chức thực hiện, đảm bảo sự thống nhất trong quan hệ phối hợp nâng cao công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trên địa bàn thành phố.

 

Bình Phạm.