Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị 29-CT/TU ngày 06/11/2013 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện “5 xây”, “3 chống”

      Chiều ngày 19/3/2015, phường Hòa Hiệp Bắc đã tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện Chỉ thị 29-CT/TU ngày 6 tháng 11 năm 2013 của Ban Thường vụ Thành ủy. Đồng chí Trương Công Hiếu, Bí thư Đảng bộ phường chủ trì Hội nghị cùng toàn thể cán bộ, công chức ( CBCC ) cơ quan phường tham dự.

 

Đồng chí Trương Công Hiếu, Bí thư Đảng bộ chủ trì Hội nghị

 

     Tại Hội nghị, UBND phường đã nghiêm túc đánh giá về kết quả thực hiện Chỉ thị 29-CT/TU trong năm 2014 và đề xuất phướng hướng, giải pháp thực hiện năm 2015.

     Trong việc đăng ký thực hiện "5 xây" , "3 chống" của CBCC cơ quan phường, nhìn chung, mỗi CBCC đã có trách nhiệm cao trong việc thực hiện "5 xây" và "3 chống", nổ lực, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan.

      Bên cạnh những kết quả  đạt được, Hội nghị cũng đã thảo luận những khó khăn, hạn chế trong thực hiện Chỉ thị 29-CT/TU kết hợp với Chỉ thị 03/CT-UBND thành phố về đăng ký làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cũng như những giải pháp nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp, gương mẫu, kỷ cương  và chống bệnh hình thức trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn…

      Hội nghị cũng đã xác định những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác triển khai thực hiện Chỉ thị 29-CT/TU gắn với các nhiệm vụ, công tác chuyên môn triển khai thực hiện trong năm 2015, đó là: Rà soát, đánh giá những mặt công tác của từng bộ phận chuyên môn, chuyên trách để xác định những công việc còn hạn chế, còn dư luận chưa tốt trong xã hội để tập trung triển khai "5 xây" và "3 chống" trong năm 2015; rà soát lại nội dung đăng ký nhiệm vụ của từng CB, công chức cho phù hợp ( thay vì đăng ký "5 xây - 3 chống" trên tất cả nội dung công việc phụ trách thì chỉ chọn một công việc trọng tâm để đăng ký ).

      Thay mặt lãnh đạo phường,  Đồng chí Trương Công Hiếu, Bí thư Đảng bộ đã biểu dương sự nỗ lực của các tập thể và cá nhân trong việc tham mưu triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của mỗi bộ phận, mỗi hội đoàn thể trong năm 2014 gắn với việc thực hiện Chỉ thị 29-CT/TU và phát động tiếp tục thực hiện trong năm 2015. Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí nhấn mạnh:  tiếp tục tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 29-CT/TU, từng bước đi vào chiều sâu, tránh bệnh "Hình thức",  tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất đạo đức và năng lực chuyên môn cao, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu của công dân, tổ chức trong việc thực hiện Chỉ thị 29.

 

Như Hân