Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Ra mắt Câu lạc bộ cộng đồng phát triển kinh tế bền vững vùng ven biển phường Hòa Hiệp Bắc.

Về tham dự có Ông Phan Minh Ngọc, Phó Chi cục trưởng Chi cục biển, hải đảo thành phố; Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nông dân quận; Đại diện lãnh đạo Đảng ủy, UBND, UBMTTQVN, các Hội đoàn thể phường; Chi hội trưởng các Chi hội nông dân.

 


Buổi ra mắt Câu lạc bộ

 

Câu lạc bộ cộng đồng phát triển kinh tế bền vững vùng ven biển phường Hòa Hiệp Bắc được thành lập theo Quyết định của Ban Chấp hành Hội Nông dân phường, ban đầu có 30 Hội viên là ngư dân vùng ven biển trong phường, tự nguyện tham gia thực hiện nhiệm vụ:

 

     - Tuyên truyền biển, đảo trong nhân dân nhằm tăng cường sự hiểu biết về biển - đảo và các chủ trương, đường lối, chính sách phát triển kinh tế biển - đảo, bảo vệ chủ quyền quốc gia và sự toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

 

     - Tuyên truyền và giáo dục cho quần chúng nhân dân ý thức và trách nhiệm về giữ gìn, bảo vệ, nuôi dưỡng môi trường biển và trở thành ý thức trong mỗi người dân.

 

     - Phát hiện và phối hợp ngăn chặn có hiệu quả các hình thức khai thác có tính hủy diệt nguồn lợi thủy sản.

 

     - Phối hợp với các cơ quan hữu quan, xử lý các tổ chức, cá nhân gây ô nhiễm môi trường, đặc biệt là môi trường biển.

 

     - Tham gia các hoạt động phát triển các ngành kinh tế, xã hội trên địa bàn, xóa đói giảm nghèo, tạo việc làm, nâng cao đời sống nhân dân, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, đảm bảo quốc phòng - an ninh, giữ gìn cảnh quan, môi trường, đảm bảo phát triển bền vững.

 


Hội Nông dân phường trao Quyết định thành lập Câu lạc bộ

 

Tại buổi ra mắt, Lãnh đạo Chi cục Biển, hải đảo thành phố và Đảng ủy phường đã phát biểu mong muốn Câu lạc bộ xây dựng tổ chức ổn định và triển khai các hoạt động phù hợp với thực tế địa phương, tập trung vào lĩnh vực tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về  giữ gìn, bảo vệ, nuôi dưỡng môi trường biển; Duy trì hoạt động câu lạc bộ thường xuyên, có nền nếp; tham mưu kịp thời cho Hội Nông Dân phường các hoạt động phát triển kinh tế biển bền vững.

 


Đại biểu và Hội viên tham gia trồng cây

 

Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ đã thông qua Quy chế hoạt động và đã được các Hội viên thống nhất thực hiện. Sau buổi ra mắt, các Hội viên Câu lạc bộ cùng Đại biểu đã tham gia trồng 1.000 cây phi lao dọc bờ kè biển Kim Liên.

 

Như Hân.