Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Quyết định thành lập Tổ hướng dẫn, tuyên truyền CCHC

Thực hiện cuộc vận động đoàn viên, thanh niên là CBCCVC "Nhanh hơn, hợp lý hơn, thân thiện hơn" trong công tác cải cách hành chính, chiều ngày 29/10, UBND quận Liên Chiểu tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập Tổ hướng dẫn, tuyên truyền CCHC.

Tại buổi lễ, Trưởng phòng Nội vụ quận Liên Chiểu, ông Phạm Minh đã thông qua 2 Quyết định thành lập 4 Tổ trợ giúp hướng dẫn và 5 Tổ tuyên truyền CCHC với 110 tổ viên, có nhiệm vụ: trợ giúp, hướng dẫn công dân thực hiện thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả quận, tuyên truyền CCHC tại UBND các phường và tổ dân phố. Bắt đầu thực hiện vào đầu tháng 11/2013, mỗi tổ tuyên truyền sẽ thực hiện ít nhất 2 đợt tuyên truyền/tháng tại UBND phường, tổ dân phố được phân công phụ trách. Hoạt động này, nhằm phát huy vai trò xung kích, sự năng động sáng tạo trong lực lượng đoàn viên thanh niên là CBCCVC trong công tác CCHC, góp phần nâng cao hình ảnh người CBCCVC thân thiện với tổ chức, công dân đồng thời cải thiện chất lượng thực hiện, ứng dụng có hiệu quả CNTT vào các thủ tục hành chính.

Bình Phạm