Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

quận Liên Chiểu tổ chức tập huấn về điều lệ sáng kiến

       Sáng ngày 31/3/2015, UBND quận Liên Chiểu và Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng phối hợp tổ chức tập huấn phổ biến về Điều lệ sáng kiến và Thông tư hướng dẫn thi hành một số quy định của Điều lệ sáng kiến được ban hành theo Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ. Tham dự có bà Nguyễn Thị Hoài Thu Phó trưởng phòng Sở hữu trí tuệ và hợp tác khoa học công nghệ, lãnh đạo phòng Kinh tế, các đồng chí lãnh đạo các đơn vị và các đồng chí phụ trách công tác thi đua.

 

bà Nguyễn Thị Hoài Thu Phó trưởng phòng Sở hữu trí tuệ và hợp tác khoa học công nghệ hướng dẫn cho các đơn vị

 

       Được biết theo thông tư hướng dẫn lần này có nhiều điểm mới như điều 2 cơ sở có quyền và trách nhiệm xét công nhận sáng kiến bao gồm.

       Pháp nhân, tức là tổ chức đáp ứng các điều kiện quy định tại điều 84 của Bộ luật dân sự, cụ thể là:

       Được thành lập hợp pháp;

       Có cơ cấu tổ chức chặt chẽ;

      Có tài sản độc lập với cá nhân, tổ chức khác và tự chịu trách nhiệm với tài sản đó.

      Các đơn vị có con dấu và tài khoản riêng, hạch toán kinh tế phụ thuộc pháp nhân cấp trên và được pháp nhân cấp trên ủy quyền, ủy nhiệm thực hiện việc công nhận sáng kiến ở đơn vị bằng văn bản hoặc quy định nội bộ.

      Đây là những điểm mới khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức trong phong trào lao động, sáng tạo,, sáng kiến năm 2015 của quận Liên Chiểu.

 

Anh Tài phòng Kinh tế quận Liên Chiểu