Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Quận Liên Chiểu tổ chức kiểm tra, sát hạch xét tuyển đặc cách viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND quận Liên Chiểu

     Chiều ngày 14/01/2015, Hội đồng kiểm tra, sát hạch đã tổ chức kỳ kiểm tra, sát hạch thông qua thực hành về trình độ hiểu biết chung, trình độ, năng lực chuyên môn nghiệp vụ đối với 06 thí sinh hiện đang công tác tại các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND quận, có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để xét tuyển đặc cách.

 

Ông Đàm Quang Hưng, Phó Chủ tịch UBND quận, Chủ tịch Hội đồng

phát biểu khai mạc kỳ xét tuyển

 

       Theo quy định, thí sinh tham gia xét tuyển đều có trình độ chuyên môn đại học, chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, có ý thức, tinh thần trách nhiệm trong công tác và hoàn thành tốt nhiệm vụ  được giao. Các thí sinh đã thực hiện bài kiểm tra thực hành với 02 nội dung: nêu những hiểu biết về Luật Viên chức và soạn thảo một văn bản hành chính có nội dung liên quan đến công tác chuyên môn của đơn vị nơi thí sinh đang công tác.

 

     Hội đồng kiểm tra, sát hạch đã thực hiện công tác xét tuyển theo đúng quy định, đảm bảo nghiêm túc. Kỳ xét tuyển đặc cách viên chức sự nghiệp tại quận còn có sự tham gia giám sát của Ban Giám sát việc thi tuyển, xét tuyển viên chức tại các cơ quan, đơn vị thuộc UBND thành phố Đà Nẵng (được thành lập tại Quyết định số 8138/QĐ-UBND ngày 12 tháng 11 năm 2014 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng) và lãnh đạo Ủy ban Mặt trận TQVN quận, Liên đoàn lao động quận, Hội Liên hiệp phụ nữ quận theo quy định của Ban Chấp hành Trung ương tại Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12 tháng 12 năm 2013 và Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12 tháng 12 năm 2013.

 

Các thí sinh làm bài kiểm tra, sát hạch

 

          Trong thời gian đến, UBND quận tiếp tục tổ chức xét tuyển 03 vị trí việc làm còn lại theo Kế hoạch Sở Nội vụ đã phê duyệt. Việc thực hiện công tác xét tuyển ngoài mục đích bổ sung, tạo nguồn đội ngũ viên chức cho các đơn vị sự nghiệp thuộc quận, tuyển chọn những người có năng lực chuyên môn, phẩm chất đạo đức tốt, đúng tiêu chuẩn chức danh nhà nước quy định và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác của địa phương còn nhằm khuyến khích, động viên đội ngũ viên chức phát huy năng lực, yên tâm công tác, hoàn thành tốt công tác được giao.

 

                                                                  (Lê Kim Anh - Phòng Nội vụ)