Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Quận Liên Chiểu: Tổ chức kiểm tra, sát hạch xét tuyển đặc cách viên chức các đơn vị sự nghiệp.

Thực hiện Quyết định số 722/QĐ-SNV ngày 10/6/2013 của Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND quận Liên Chiểu; ngày 19/7/2013, UBND quận Liên Chiểu đã ban hành Quyết định số 2245/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch xét tuyển đặc cách viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND quận Liên Chiểu.

Trên cơ sở nhu cầu tuyển dụng theo vị trí việc làm được Sở Nội vụ thành phố phê duyệt, sáng ngày 30/8/2013, UBND quận Liên Chiểu đã tổ chức kỳ kiểm tra, sát hạch thông qua thực hành về trình độ hiểu biết chung, về trình độ, năng lực chuyên môn nghiệp vụ đối với 14 thí sinh hiện đang công tác tại các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND quận, có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để xét tuyển đặc cách. Hầu hết thí sinh tham gia xét tuyển có trình độ chuyên môn đại học, chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, có ý thức, tinh thần trách nhiệm trong công tác được giao.

Ông Đàm Quang Hưng - Phó Chủ tịch UBND quận khai mạc Kỳ kiểm tra, sát hạch

Các thí sinh đã thực hiện bài kiểm tra thực hành với 02 nội dung: nêu những hiểu biết về Luật Viên chức và soạn thảo một văn bản hành chính có nội dung liên quan đến công tác chuyên môn của đơn vị nơi thí sinh đang công tác.

Các thí sinh làm bài kiểm tra, sát hạch xét tuyển đặc cách viên chức sự nghiệp

Trong thời gian đến, UBND quận tiếp tục tổ chức xét tuyển 01 vị trí  việc làm còn lại theo đúng Kế hoạch Sở Nội vụ đã phê duyệt. Việc thực hiện công tác xét tuyển ngoài mục đích tuyển chọn những người có đủ năng lực công tác đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của địa phương còn nhằm khuyến khích, động viên đội ngũ viên chức phát huy năng lực, yên tâm công tác, hoàn thành tốt công tác được giao.

Kim Anh - Phòng Nội vụ