Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Quận Liên Chiểu tổ chức Hội nghị tổng kết tổng kết công tác giảm nghèo năm 2013

     Sáng ngày 23/4/2014  UBND quận tổ chức Hội nghị tổng kết công tác giảm nghèo năm 2013 và triển khai nhiệm vụ năm 2014. đến dự có đồng chí Nguyễn Thanh Chương, Phó Chủ tịch UBND quận, Trưởng BCĐ thực hiện Chương trình mục tiêu giảm nghèo quận chủ trì Hội nghị.

 

 

     Ngay từ đầu năm, UBND quận ban hành Kế hoạch thực hiện chương trình giảm nghèo năm 2013, tổ chức họp triển khai kế hoạch, quán triệt nội dung của chương trình, đồng thời đã chỉ đạo UBND các phường xây dựng kế hoạch phân công các Hội đoàn thể đứng điểm từng khu vực tìm hiểu nguyện vọng, tìm ra giải pháp cụ thể cho từng hộ để tạo động lực cho họ vươn lên thoát nghèo bền vững và phân công cho các ban ngành, đoàn thể của quận kiểm tra, giám sát thực tế.

 

 

Thực hiện Đề án giảm nghèo của thành phố, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Liên Chiểu lần thứ IV, UBND quận Liên Chiểu phấn đấu giảm hộ nghèo về trước 01 năm so với kế hoạch đề ra. ố hộ nghèo đầu kỳ: 4.018 hộ, số hộ thoát nghèo: 1.328 hộ, số hộ phát sinh trong kỳ: 128 hộ, số hộ nghèo còn lại cuối kỳ báo cáo: 2.818 hộ, tỷ lệ 7,22%; Mức độ hoàn thành so với kế hoạch: thực hiện 1.328 /900 hộ, tỷ lệ: 148%  kế hoạch thành phố và quận giao.

 

 

 Tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả Đề án giảm nghèo thành phố và Đề án giảm nghèo UBND quận phấn đấu về trước 01 năm kế hoạch thành phố và quận giao, đẩy mạnh thực hiện kế hoạch xoá nhà tạm cho các hộ nghèo (phát sinh) còn ở nhà tạm, hộ nghèo không có nhà ở, tiếp tục đẩy mạnh khảo sát nhà xuống cấp , hoàn thành kế hoạch trong chương trình " 03 có " của thành phố, công tác tuyên truyền đến tận khu dân cư, công tác giám sát đánh giá về thực hiện các công tác giảm nghèo, giúp hộ nghèo hiểu hơn về công tác giảm nghèo; Tận dụng các nguồn lực để giúp hộ nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững. Thực hiện các giải pháp giúp đỡ hộ đặc biệt nghèo còn sức lao động nhóm 1 và 2. Tiếp tục phân công theo giúp đỡ hộ đặc biệt nghèo nhóm 1 và thực hiện các giải pháp hỗ trợ  với tổng kinh phí dự kiến gần 1,5 tỷ đồng. Tại Hội nghị, UBND quận đã tuyên dương khen thưởng cho 06 tập thể và 08 cá nhân đã hoàn thành tốt công tác giảm nghèo năm 2013.

 

Tấn Tuân - Phòng LĐTB và Xã hội quận