Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Quận Liên Chiểu tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ IV (2015-2020)

      Sáng ngày 20 tháng 3 năm 2015, quận Liên Chiểu tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ IV (2015-2020), tổng kết công tác thi đua - khen thưởng năm 2014 và phát động phong trào Thi đua yêu nước năm 2015. Tới dự Hội nghị có đồng chí Đặng Chí Thanh - Trưởng ban Ban Thi đua khen thưởng thành phố cùng 250 đại biểu là lãnh đạo, công chức phụ trách Thi đua - Khen thưởng các cơ quan, đơn vị thuộc quận và lãnh đạo các cơ quan Trung ương, thành phố đóng trên địa bàn quận.

 

Đ/c Nguyễn Thanh Chương – PCT UBND quận báo cáo tổng kết công tác TĐKT tại Hội nghị

 

      Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Chương, Phó Chủ tịch UBND quận, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng quận báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng của quận giai đoạn 2010-2014 và phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2015-2020.

 

Đại diện các tập thể báo cáo tham luận tại Hội nghị

 

      Trong 05 năm qua, quận Liên Chiểu gắn liền việc phát động phong trào thi đua yêu nước với việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tạo sức mạnh đồng thuận to lớn từ quận đến cơ sở, lan tỏa sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực, các địa phương, góp phần hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

 

Đ/c Lương Nguyễn Minh Triết - Bí thư Quận ủy phát biểu tại Hội nghị

 

      Về lĩnh vực phát triển kinh tế, giá trị sản xuất công nghiệp năm 2014 tăng 12,03% so với năm 2013, cao hơn 11,53% so với kế hoạch đề ra. Thu, chi ngân sách trên địa bàn tăng khá, hằng năm đều đạt và vượt kế hoạch, đảm bảo cân đối thu chi. Lĩnh vực thương mại, dịch vụ và du lịch được đầu tư xứng tầm, từng bước khẳng định thương hiệu là điểm đến hấp dẫn, an toàn… Công tác đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, chỉnh trang đô thị tiếp tục có những bước tiến rõ nét, các dự án trọng điểm được triển khai xây dựng trên địa bàn đảm bảo đúng tiến độ, sự bất cập trong công tác giải tỏa, chỉnh trang đô thị đã được giải quyết theo hướng có lợi cho dân.

 

Ông: Lương Nguyễn Minh Triết - Bí thư Quận ủy

 trao Huân chương lao động Hạng Ba cho Phòng Nội vụ quận

 

      Các chính sách an sinh xã hội đối với hộ nghèo, hộ đặc biệt nghèo, hộ chính sách khó khăn được UBND quận triển khai đồng bộ. Song song hỗ trợ vốn, quận đã tạo điều kiện để các hộ nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững. Năm 2014, toàn quận có  921 hộ thoát nghèo, đạt 100% kế hoạch giao; giải quyết việc làm cho 6.238 lao động, vượt kế hoạch đề ra.

 

Ông: Dương Thành Thị - Chủ tịch UBND quận

trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho UBKT Quận ủy

 

      Với những kết quả đã đạt được, trong giai đoạn 2010-2014, có 8 tập thể, 1 cá nhân vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba; 10 tập thể và 4 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 2 tập thể được tặng Cờ Thi đua xuất sắc của Thủ tướng Chính phủ; 2 tập thể được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba và 1 tập thể được Bộ CA tặng Bằng khen; nhiều tập thể, cá nhân được UBND TP tặng Cờ thi đua, tặng Bằng khen, được công nhận Tập thể Lao động xuất sắc. Riêng năm 2014, có 4 tập thể được tặng Cờ thi đua xuất sắc của UBND TP, 17 tập thể được UBND TP công nhận Tập thể Lao động xuất sắc.

 

Lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ  thành phố

và lãnh đạo UBND quận

 

      Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết - TUV, Bí thư Quận ủy Liên Chiểu đã biểu dương, ghi nhận những nỗ lực cố gắng của các cơ quan, đơn vị và nhân dân quận Liên Chiểu trong phong trào thi đua yêu nước những năm qua. Với phương châm "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua", phong trào thi đua của quận giai đoạn 2010-2014 đã diễn ra sôi nổi, rộng khắp và toàn diện. Từ kết quả đạt được trong các lĩnh vực công tác, nhiều tập thể và cá nhân được bình chọn, suy tôn danh hiệu và hình thức thi đua xứng đáng. Tiếp đó, đồng chí đã giao cho các cơ quan, đơn vị thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, chủ yếu trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020, đặc biệt là năm 2015 để phong trào ngày càng có sức lan tỏa rộng khắp.

 

Đ/c Dương Thành Thị - Chủ tịch UBND quận

trao Giấy khen cho các tập thể điển hình tiên tiến 5 năm (2010-2014)

 

      Tại Hội nghị đã vinh danh tập thể Phòng Nội vụ quận được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương lao động Hạng Ba và tập thể Ủy ban kiểm tra Quận ủy được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

 

      Bên cạnh đó, Hội nghị đã tiến hành trao thưởng cho 04 tập thể nhận Cờ thi đua xuất sắc và trao tặng Danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc của Chủ tịch UBND thành phố cho 17 tập thể.

 

Lãnh đạo UBND quận trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở

năm 2014 cho các cá nhân

 

      Hội nghị cũng đã trao tặng danh hiệu tập thể điển hình tiên tiến và cá nhân điển hình tiên tiến 5 năm (2010-2014) cho các tập thể, cá nhân thuộc quận.

 

     Ngoài ra, UBND quận đã công nhận và trao tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2014 cho 32 cá nhân của các cơ quan, đơn vị thuộc quận.

 

Đ/c Dương Thành Thị - Chủ tịch UBND quận phát biểu kết luận Hội nghị và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2015

 

      Phát biểu kết luận Hội nghị, Ông Dương Thành Thị - Chủ tịch UBND quận, Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng quận nhấn mạnh: "Trong những năm qua, các cơ quan, đơn vị thuộc quận đã hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ được giao, nhiều tập thể và cá nhân được nhận danh hiệu và hình thức thi đua xứng đáng. Phát huy tinh thần thi đua đó, năm 2015 và những năm tiếp theo, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động quận Liên Chiểu cần phải  tiếp tục đoàn kết, hăng hái, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ kinh tế - xã hội của quận".

 

 

Hoàng Chín – Phòng Nội vụ quận