Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Quận Liên Chiểu: Tập huấn chương trình điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone

Chiều ngày 27/8/2013, UBND quận Liên Chiểu phối hợp với Trung tâm phòng chống HIV/AIDS tổ chức lớp tập huấn chương trình điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone cho hơn 50 học viên là thành viên trong ban xét chọn của quận và phường.

Ông Nguyễn Thanh Chương - PCT UBND quận, Trưởng ban xét chọn bệnh nhân điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Thuốc Methadone quận Liên Chiểu

Tại buổi tập huấn, các học viên đã được nghe báo cáo viên thành phố hướng dẫn thực hiện Nghị định số 96/2012/NĐ-CP ngày 15/1/2012 của Chính phủ Quy định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế và Thông tư số 12/2013/TT-BYT ngày 12/4/2013 của Bộ Y tế Hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 96/2012/NĐ-CP; Thông tin về phương pháp, cách thức và những thuận lợi, khó khăn trong quá trình điều trị cai nghiện bằng methadone tại Đà Nẵng.

Toàn cảnh lớp tập huấn

Tính đến nay số bệnh nhân đã tham gia chương trình điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone trên địa bàn quận Liên Chiểu là 34 bệnh nhân, số bệnh nhân ngừng điều trị là 09 bệnh nhân, số bệnh nhân đang điều trị là 25 bệnh nhân.

Bên cạnh việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 96 và Thông tư 12, lớp tập huấn cũng đưa ra những kiến nghị, đề xuất nhằm xây dựng các chính sách tạo công ăn việc làm ổn định cho bệnh nhân. Ban xét chọn quận và phường cần quan tâm, khen thưởng các bệnh nhân có kết quả điều trị tốt để kịp thời động viên, khuyến khích họ trong chương trình điều trị các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone.

Lớp tập huấn cũng hướng dẫn các điều kiện, quy trình xét chọn đối tượng tham gia điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện, đồng thời đánh giá hiệu quả chương trình Methadone ở Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng trên các phương diện y tế, xã hội.

Quỳnh Linh (Phòng Y tế)