Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Quận Liên Chiểu công bố điều chỉnh quy hoạch Khu tái định cư phía Bắc Trường Cao đẳng Giao thông.