Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Phường Hòa Hiệp Nam triển khai phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, xây dựng cụm dân cư “An toàn về PCCC” năm 2015.

      Ngày 17/6/2015, UBND phường Hòa Hiệp Nam tổ chức họp triển khai phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng cụm dân cư "An toàn về PCCC" năm 2015.

 

          Lãnh đạo Phòng cảnh sát PCCC số 4 triển khai các nội dung 

         

       Tại cuộc họp, UBND phường đã thông qua kế hoạch thực hiện công tác PC&CC, cứu nạn cứu hộ (CN - CH) trên địa bàn phường; lãnh đạo Phòng cảnh sát PCCC số 4 triển khai chương trình, nội dung liên quan đến công tác PCCC và CN – CH năm 2015, hướng dẫn các biểu mẫu về khu dân cư có nguy cơ cháy nổ…Theo đó, vào các ngày 19 và 23/6/2015 tập trung tổ chức 02 buổi phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng cụm dân cư "An toàn về PCCC" tại khu dân cư Xuân Dương và Nam Ô 2.

       Được biết, trong thời gian đến, phường Hòa Hiệp Nam sẽ tiến hành khảo sát, vận động, tháo gỡ các khu vực cản trở hành lang an toàn về PCCC, đẩy mạnh công tác tuyên truyền cổ động trực quan; tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCC cho các lực lượng tại chỗ, phấn đấu đến cuối tháng 9 có 100% khu dân cư an toàn về PC&CC, 100% hộ gia đình tự trang bị bình chữa cháy tại cơ sở.

                                                                                  

Thanh Lâm – Hòa Hiệp Nam.