Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Phường Hòa Hiệp Nam tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2013.

Sáng ngày 07/01/2014, UBND phường Hòa Hiệp Nam tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2013, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2014. Đồng chí Ngô Trường Tân (Phó Trưởng công an quận Liên Chiểu) đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

 


Toàn cảnh hội nghị

 

Năm 2013, tình hình ANCT – TTATXH trên địa bàn phường tiếp tục được giữ vững ổn định, không xảy ra tội phạm nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng do công dân địa phương gây ra, không có băng ổ nhóm hoạt động phạm tội và không có khiếu kiện vượt cấp đông người. Công tác lãnh, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền và vai trò tham mưu của công an phường, các ban, ngành, tổ chức đoàn thể được tập trung chú trọng; việc thực hiện Chỉ thị số 09 của Ban Bí thư về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới" đạt nhiều kết quả khả quan, công tác xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động các mô hình được duy trì hiệu quả, kết quả thực hiện "5 giảm", "5 xây" trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được triển khai đồng bộ, nổi bật là việc thực hiện hiệu quả Thông tư số 23 của Bộ Công an quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn "An toàn về ANTT". Bên cạnh đó công tác phối kết hợp đảm bảo ANTT, triển khai thực hiện Quyết định 7661 của UBND thành phố đã thu hút hàng trăm lượt đội viên tham gia gắn với đẩy mạnh công tác xã hội hóa các hoạt động của phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại địa phương, cơ sở. Theo đó, có 128/132 tổ dân phố đạt tiêu chí "An toàn về ANTT", 3.795 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 105 tổ dân phố tiên tiến, khu dân cư văn hóa…

 

Với 07 nhiệm vụ và nhóm giải pháp trọng tâm trong năm 2014, phường Hòa Hiệp Nam tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, ban hành các chương trình, kế hoạch chuyên đề tổ chức thực hiện Nghị quyết số 08 của Bộ Chính trị về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới", chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm; tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp công tác xây dựng phong trào, tăng cường công tác nắm tình hình, công tác phối hợp, thường xuyên kiểm tra, đánh giá thực chất kết quả phong trào gắn với việc củng cố các mô hình và nhân rộng điển hình tiên tiến, xây dựng lực lượng nòng cốt tại cơ sở vững mạnh, đi vào chiều sâu; phối hợp thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", "Xóa đói, giảm nghèo"…

 


Khen thưởng các tập thể, cá nhân xuất sắc

 

Nhân dịp này, UBND phường đã tuyên dương, khen thưởng cho 03 tập thể, 17 cá nhân có thành tích xuất sắc. Trước đó, Bộ Công an đã tặng giấy khen cho nhân dân và cán bộ phường Hòa Hiệp Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và phòng, chống tội phạm năm 2013.

 

Thanh Lâm – phường Hòa Hiệp Nam.