Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Phường Hòa Hiệp Nam tổ chức ra mắt trang thông tin điện tử

     Ngày 08/4/2014, UBND phường Hòa Hiệp Nam tổ chức ra mắt trang thông tin điện tử phường Hòa Hiệp Nam, phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Biên tập, gặp mặt đội ngũ cộng tác viên website.

 

     

     Tại buổi ra mắt, đã công bố quyết định thành lập Ban Biên tập website của phường gồm 11 thành viên do ông Hồ Đắc Thắng (Phó Chủ tịch UBND phường) làm Trưởng ban, đội ngũ cộng tác viên với 13 đồng chí; thông qua quy chế hoạt động của website phường Hòa Hiệp Nam trên Internet với 6 chương, 23 điều. Tiếp đó, các thành viên Ban Biên tập, cộng tác viên đã phát biểu ý kiến và góp ý về phương hướng nhiệm vụ công tác của Ban Biên tập, những vấn đề liên quan đến việc xây dựng và nâng cao năng lực cung cấp thông tin, dữ liệu trên Cổng TTĐT của phường trong thời gian đến.

 

     Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Lê Duy Du (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch UBND phường) nhấn mạnh tầm quan trọng của trang thông tin điện tử phường với vai trò là công cụ cung cấp các thông tin chính thống của địa phương nhằm phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, là kênh tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và của địa phương trên các lĩnh vực đời sống xã hội; là diễn đàn trao đổi, cung cấp thông tin với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Do đó, đồng chí đề nghị các thành viên Ban biên tập cũng như đội ngũ cộng tác viên là đầu mối phối hợp của các đơn vị cần quán triệt và nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc cung cấp thông tin, coi đây là một nghĩa vụ đối với sự nghiệp thông tin, truyền thông.

 

     Được biết, website phường Hòa Hiệp Nam có tên miền là http://hoahiepnam.danang.gov.vn, cấu trúc bao gồm phần thông tin với 30 danh mục và hệ điều hành phục vụ cho công tác quản lý website.

 

                                                           Thanh Lâm – phường Hòa Hiệp Nam.