Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Phường Hòa Hiệp Nam - Kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi

     Ngày 01/4/2014, Ban Chỉ đạo PCGD- XMC & XD XHHT quận Liên Chiểu tiến hành kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi năm 2013 trên địa bàn phường Hòa Hiệp Nam. Tham dự buổi làm việc với Đoàn Kiểm tra có các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, UBND, Trưởng Ban Chỉ đạo phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ năm tuổi của phường, hiệu trưởng các trường mầm non và cán bộ phụ trách công tác phổ cập.

 

Toàn cảnh buổi kiểm tra công nhận

 

     Thực hiện Quyết định số 5303/2011/QĐ-UBND ngày 23/6/2011 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt Đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2011-2014, thời gian qua, phường Hòa Hiệp Nam đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, giáo viên, phụ huynh học sinh và nhân dân về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; huy động các hội, đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội, xã hội nghề nghiệp chung tay vì sự phát triển toàn diện của trẻ. Sau 3 năm triển khai, phường đã tập trung mọi nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở vật chất hạ tầng, huy động 100% trẻ đến trường; 100% đội ngũ cán bộ, giáo viên có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn, đáp ứng nhu cầu dạy và học cho trẻ mầm non; 100% các trẻ 5 tuổi được học 2 buổi/ngày và học chương trình giáo dục mầm non theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; tỷ lệ chuyên cần đạt 97,5% vượt 7,5 % so với tiêu chuẩn, kiểm tra đối chiếu 4 tiêu chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi đều đạt chuẩn.

     Đoàn kiểm tra đã đánh giá cao sự cố gắng và chỉ đạo quyết liệt của Ban Chỉ đạo phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi của phường đồng thời đề nghị Ban Chỉ đạo phường tiếp tục chỉ đạo quyết liệt trong công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi trong thời gian đến, tiếp tục tham mưu tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở vật chất hạ tầng đảm bảo một môi trường học tập theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa cho các trường mầm non trên địa bàn.

     Trên cơ sở kết quả kiểm tra, Đoàn Kiểm tra sẽ tiến hành các thủ tục đề nghị UBND quận xem xét, công nhận phường Hòa Hiệp Nam đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi năm 2013.

                                                           Thanh Lâm – phường Hòa Hiệp Nam.