Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

phường Hòa Hiệp Bắc Triển khai thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”

      Triển khai thực hiện Đề án "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020" trên địa bàn phường Hòa Hiệp Bắc. Chiều ngày 17/4/2015, UBND phường Hòa Hiệp đã tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Đề án "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020" trên địa bàn phương Hòa Hiệp Bắc.

 

Hội nghị triển khai

 

      Tham dự Hội nghị có các Ông, Bà Đại diện Phòng Giáo dục &Đào tạo quận; Đảng ủy, UBND, UBMTTQVN phường; Hội khuyến học phường; Trung tâm học tập cộng đồng phường và Đại diện các Chi bộ, Tổ dân phố, dòng họ tham gia thí điểm mô hình "Gia đình học tập", "Dòng học học tập", "Cộng đồng học tập", "Đơn vị học tập". Ông Thân Đức Minh, Phó Bí Thư, Phó Chủ tịch UBND phường chủ trì Hội nghị.

 

      Theo đó, UBND phường Hòa Hiệp Bắc đã thông qua Quyết định số 120/QĐ-UBND,  ban hành Kế hoạch triển khai  thực hiện Đề án "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020" trên địa bàn phường Hòa Hiệp Bắc. UBND phường chọn Chi bộ 3 và 16 Kim Liên với các tổ dân phố 58, 59, 75, 76 và 77; 2 dòng họ Trần Đức và Nguyễn Cửu  để thí điểm mô hình. Trước mắt trong năm 2015, trong số các tổ, gia đình, dòng họ trong phường tham gia thí điểm  phấn đấu có 164 hộ gia đình được công nhận danh hiệu "Gia đình học tập"; 2 tổ dân phố đạt danh hiệu "Cộng đồng học tập"; 1 dòng họ "Dòng học học tập".

 

      Thầy giáo Võ Vĩnh, Chủ tịch Hội khuyến học phường đã hướng dẫn các biểu mẫu  khảo sát dành cho các Tổ dân phố, dòng họ, hộ gia đình tham gia thí điểm mô hình "Gia đình học tập", "Dòng học học tập", "Cộng đồng học tập", "Đơn vị học tập".

Như Hân