Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

phường Hoà Hiệp Bắc triển khai Kế hoạch sửa chữa nhà chính sách năm 2014.

     Chiều ngày 26/4/2014 UBND phường Hoà Hiệp Bắc tổ chức họp triển khai Kế hoạch sửa chữa nhà chính sách năm 2014. Thành phần tham dự gồm: Đ/c Thân Đức Minh – PCT UBND phường chủ trì cuộc họp, cán bộ VHXH, cán bộ Lao động Thương binh xã hội và đại diện 15 hộ gia đình chính sách trên địa bàn phường.

 

 

     Theo kế hoạch phường Hoà Hiệp Bắc có 27 ngôi nhà chính sách xuống cấp nặng cần sữa chữa được chia làm hai đợt, đợt 1: 15 nhà; đợt 2: 12 nhà.Trong đó: Các đơn vị hỗ trợ 12 nhà; Thành phố, quận và phường hỗ trợ: 15 nhà. Kinh phí hỗ trợ cho mỗi ngôi nhà được sữa chữa là 20 triệu/nhà. Kết luận cuộc họp đ/c Thân Đức Minh – PCT UBND phường đề nghị các hộ gia đình chính sách sử dụng tiền hỗ trợ đúng mục đích, vận động con, cháu hỗ trợ thêm kinh phí để sữa chữa nhà cho kiên cố. Cán bộ Lao động Thương binh xã hội hướng dẫn các gia đình lập thủ tục thanh quyết toán kịp thời, đúng quy định.

 

Thanh Tâm – Cán bộ VHXH