Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Phường Hòa Hiệp Bắc tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010 - 2015

     Sáng ngày 27/01/2015 phường Hòa Hiệp Bắc đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010 - 2015, đồng thời phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2015 và biểu dương các điển hình tiên tiến. 

 

Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010 – 2015

 

     5 năm qua, cấp ủy, chính quyền phường Hòa Hiệp Bắc luôn quan tâm lãnh đạo, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát động thi đua gắn với các nhiệm vụ kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn, xây dựng và nhân rộng điển hình tiến tiến. Mặt trận, các ban, hội đoàn thể đã ký kết giao ước thi đua, thực hiện nhiều phong trào thi đua thiết thực như phong trào :  Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, đền ơn đáp nghĩa, nếp sống văn hóa văn minh đô thị, xây dựng thành phố "5 không", thành phố "3 có"… Giá trị sản xuất các ngành nghề hằng năm tăng bình quân hơn 38%; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn hằng năm đều vượt từ 10 đến 20%; có 94% gia đình văn hóa; 72% tổ dân phố đạt danh hiệu Tổ dân phố văn hóa; tỷ lệ hộ nghèo còn 3,5% trong tổng số hộ.  

 

Đại diện các khu dân cư ký giao ước thi đua

 

     Nổi bật trong các phong trào thi đua yêu nước của phường là hiệu quả của các mô hình dân vận khéo trong các hội đoàn thể và khu dân cư như: mô hình Khu dân cư văn hóa biển, phong trào "vì người nghèo", Cựu chiến binh gương mẫu, Nông dân kinh doanh sản xuất giỏi, Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, Thanh niên lập thân, lập nghiệp, xung kích  xây dựng và bảo vệ Tổ quốc  … Những mô hình và phong trào này đã góp phần không nhỏ trong việc vận động nhân dân thực hiện các nhiệm vụ kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh  tại địa phương, tạo nên nhiều khởi sắc trong đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

 

 Trao tặng giấy khen cho  tập thể và  cá nhân có thành tích xuất sắc

 

     Thời gian đến, phong trào thi đua của phường Hòa Hiệp Bắc được phát động với những nội dung trọng tâm như: Phát huy tốt vai trò của các đoàn thể, cá nhân, điển hình tiên tiến; đẩy mạnh phong trào thi đua thiết thực đi sâu vào đời sống nhân dân….

Tại Hội nghị, đại diện các Khu dân cư, Tổ dân phố đã ký giao ước thi đua năm 2015. UBND phường đã tặng Giấy khen cho 18 tập thể và 24 cá nhân có thành tích xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ năm 2014.

 

Như Hân