Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Phường Hòa Hiệp Bắc tổ chức hội nghị tập huấn quy định tiêu chuẩn công nhận các danh hiệu văn hóa

Nhằm giúp các Ban vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" và các Tổ trưởng dân phố trên địa bàn phường Hòa Hiệp Bắc nắm vững hơn các quy định tiêu chuẩn công nhận các danh hiệu văn hóa. Ban chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và Đề án xây dựng nếp sống văn hóa văn minh đô thị phường đã tổ chức hội nghị tập huấn quy định tiêu chuẩn công nhận các danh hiệu văn hóa. Tham dự buổi tập huấn có hơn 130 đại biểu là Trưởng Ban vận động các khu dân cư, Tổ trưởng các Tổ dân phố cùng các thành viên của Ban chỉ đạo phường.

Hội nghị tập huấn

Các đại biểu được Ban chỉ đạo phường cung cấp tài liệu, phổ biến và giới thiệu các quy định tiêu chuẩn công nhận các danh hiệu văn hóa gồm: Nội dung tiêu chuẩn, thang điểm và hướng dẫn trình tự thủ tục đề nghị công nhận danh hiệu gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; triển khai nội dung tiêu chuẩn, thang điểm và hướng dẫn trình tự thủ tục đề nghị công nhận danh hiệu phường đạt chuẩn văn minh đô thị.

Như Hân