Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Phường Hòa Hiệp Bắc tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2013

Phường Hòa Hiệp Bắc tổ chức hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2013. Các đồng chí: Trương Công Hiếu - Bí thư Đảng bộ, Trương Việt - Q. Chủ tịch UBND phường đồng chủ trì hội nghị.

Đ/c Trương Công Hiếu - Bí thư Đảng bộ và đ/c Trương Việt - Q. Chủ tịch UBND phường
đồng chủ trì hội nghị

Hội nghị đã thảo luận cho ý kiến vào các báo cáo: báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2013; báo cáo kết quả thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2013. Ngay từ đầu năm, Đảng ủy, UBND phường đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chủ động và tích cực tổ chức thực hiện bằng nhiều giải pháp linh hoạt nên kinh tế 6 tháng đầu năm duy trì ở mức tăng trưởng khá, an sinh xã hội được quan tâm; lĩnh vực văn hóa xã hội phát triển lành mạnh, an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đồng chí Trương Công Hiếu - Bí thư Đảng bộ phường ghi nhận sự nỗ lực của UBND, sự phối hợp của Mặt trận, hội đoàn thể và của nhân dân trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Trên cơ sở kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm và ý kiến của các đại biểu tại cuộc họp, đồng chí yêu cầu UBND tập trung phối hợp thực hiện đồng bộ các giải pháp để hoàn thành các mục tiêu kinh tế -xã hội, quốc phòng an ninh trong năm 2013. Tiếp tục tập trung chỉ đạo và ưu tiên nguồn lực cho phát triển sản xuất các mô hình kinh tế hiệu quả; phấn đấu hoàn thành các tiêu chí xây dựng phường văn minh đô thị. Đẩy mạnh các biện pháp tăng thu ngân sách; tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị. Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hoá - xã hội; triển khai đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội. Tăng cường công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của  tổ dân phố. Giữ vững quốc phòng - an ninh, hoàn thành công tác tuyển quân đợt II và  đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên toàn địa bàn.

Như Hân