Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Phường Hòa Hiệp Bắc tổ chức Hội nghị quán triệt và lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo Bộ luật Dân sự ( sửa đổi )

     UBND phường Hòa Hiệp Bắc  tổ chức Hội nghị quán triệt và lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi). Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo  Đảng ủy, UBND, UBMTTQVN phường; phòng tư pháp quận; các hội đoàn thể phường; Bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận, tổ trưởng tổ dân phố khu dân cư.

 

 

Toàn cảnh hội nghị

 

     Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trương Việt, Chủ tịch UBND phường nhấn mạnh : Để triển khai việc lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Bộ Luật Dân sự (sửa đổi) trên địa bàn phường, UBND phường ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với Dự thảo Bộ Luật Dân sự ( sửa đổi ), theo đó, dự thảo được lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân, với nhiều hình thức: góp ý trực tiếp bằng văn bản; tổ chức hội nghị nhân dân tại 108 tổ dân phố ; thông qua trang thông tin điện tử… Nội dung lấy ý kiến bao gồm toàn bộ dự thảo Bộ Luật Dân sự (sửa đổi) và 10 vấn đề trọng tâm được xác định theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Việc lấy ý kiến nhân dân trên địa bàn phường sẽ tiến hành từ ngày 17/3/2015, kết thúc ngày 31/3/2015; phải dân chủ, công khai, đảm bảo tiến độ, chất lượng và thiết thực.

     Cũng tại Hội nghị nhiều đại biểu phát biểu có ý kiến việc sửa đổi, bổ sung Bộ luật Dân sự không chỉ nhằm giải quyết những vấn đề vướng mắc, tồn tại, đáp ứng được các yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội mà điều quan trọng hơn là phải phản ánh, bảo vệ và phát huy được giá trị văn hóa, truyền thống tốt đẹp của dân tộc, xây dựng Bộ luật Dân sự trở thành luật chung của hệ thống pháp luật liên quan đến các quan hệ dân sự, kinh tế, thương mại, góp phần bảo đảm tính ổn định, bền vững của các quan hệ xã hội trên cơ sở kế thừa, phát triển pháp luật dân sự Việt Nam.

 

Như Hân