Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

phường Hòa Hiệp Bắc tổ chức Hội nghị học tập tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 2014

     Sáng ngày 11/04/2014, tại Hội trường Ủy ban nhân dân phường, Đảng ủy phường Hòa Hiệp Bắc tổ chức Hội nghị học tập, nghiên cứu chuyên đề tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, năm 2014 "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm" đến toàn thể đảng viên toàn Đảng bộ. Tham dự hội nghị có các đồng chí Huỳnh Văn Lãm, Phó trưởng Ban Tuyên giáo quận ủy; Nguyễn Cán, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, cùng các đồng chí Đảng ủy viên, Bí thư các Chi bộ, cán bộ công chức phường và hơn 300 đảng viên toàn Đảng bộ.

 

Đ/c Huỳnh Văn Lãm Phó trưởng Ban Tuyên giáo quận ủy, báo cáo

chuyên đề tại hội nghị  

 

     Đồng chí Huỳnh Văn Lãm, Phó trưởng Ban Tuyên giáo quận ủy đã báo cáo những nội dung chủ yếu của chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014, trong đó tập trung vào các nội dung học tập như: tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm; sự cần thiết và những nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay; nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; nói đi đôi với làm, phát huy giá trị đạo đức truyền thống, đạo đức Cách Mạng trong giai đoạn hiện nay; đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành công việc thường xuyên, quan trọng của mỗi tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, gắn với công tác xây dựng Đảng, chính quyền Nhà nước trong sạch, vững mạnh; phát huy vai trò của các cơ quan dân cử, MTTQ, các đoàn thể nhân dân và vai trò của nhân dân trong việc giám sát cán bộ, công chức…

 

     Để đưa chuyên đề học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014 đi vào chiều sâu, Đảng ủy phường Hòa Hiệp Bắc đã triển khai kế hoạch sau hội nghị, mỗi cán bộ đảng viên có sự liên hệ, thực hành trong công tác và sinh hoạt; xây dựng chương trình, kế hoạch làm theo cụ thể, thiết thực, hiệu quả ở cơ quan và từng chi bộ; kịp thời phát hiện, biểu dương, nhân rộng những điển hình tiên tiến trong cán bộ, đảng viên và quần chúng về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Như Hân