Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

phường Hoà Hiệp Bắc thành lập đoàn kiểm tra trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2 sau 5 năm

     Sáng ngày 26/4/2014, UBND phường Hoà Hiệp Bắc thành lập đoàn kiểm tra trường Tiểu học Hải Vân đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2 sau 5 năm. Thành phần tham dự gồm: Đ/c Thân Đức Minh – PCT UBND phường làm trưởng đoàn kiểm tra, các đ/c cán bộ Văn hoá xã hội, đại diện Thường trực các Hội, đoàn thể của phường: UBMTTQVN, Nông dân, Cựu chiến binh, Phụ nữ, Đoàn Thanh niên; Trưởng trạm y tế và Trưởng công an phường.  

 

 

 

     Tại buổi kiểm tra BGH nhà trường đã cáo cáo kết quả xây dựng trường Tiểu học Hải Vân đạt chuẩn Quốc gia mức 2 sau 5 năm. Qua buổi làm việc, Đoàn kiểm tra đã chỉ ra những thiếu sót dựa theo 5 tiêu chuẩn của Thông tư 59/2012/TT-BGDĐT ngày 28/12/2012 của Bộ Giáo dục và đào tạo Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá, công nhận trường Tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu, trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia. Ban Giám hiệu nhà trường hứa sẽ cố gắng hoàn tất đầy đủ hồ sơ, sổ sách để đảm bảo đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2 sau 5 năm trước khi đoàn kiểm tra của Sở về kiểm tra.

 

Thanh Tâm – Cán bộ VHXH