Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Phường Hòa Hiệp Bắc hội nghị tổng kết công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng

     Sáng ngày 28/3/2014 UBND phường Hòa Hiệp Bắc tổ chức hội nghị tổng kết công tác bảo vệ rừng ( BVR ) và PCCCR năm 2013 và triển khai phương án bảo vệ rừng và PCCCR năm 2014. Dự hội nghị có các đồng chí: Phan Văn Mùi, Phó Hạt trưởng Hạt kiểm Lâm Liên Chiểu; Đại diện Phòng Kinh tế quận; Đại diện lãnh đạo Đảng ủy, UBND, UBMTTQVN và các Hội đoàn thể phường; Đồn biên phòng Hải Vân; Các cơ quan đơn vị và Tổ dân phố khu vực ven rừng.

 

Hội nghị tổng kết công tác bảo vệ rừng và PCCCR năm 2013

 

     Năm 2013 công tác quản lý bảo vệ rừng được cấp ủy, chính quyền đặt biệt quan tâm chỉ đạo; cùng với sự phối hợp tích cực của các Hội đoàn thể và Ban, Ngành chức năng đã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt, có hiệu quả nên tình trạng khai thác, chặt phá rừng, buôn bán, vận chuyển lâm sản trái pháp luật và cháy rừng trên địa bàn phường cơ bản được kiểm soát và chuyển biến tích cực. Lực lượng Kiểm lâm đã phát huy vai trò nòng cốt tham mưu cho UBND phường kiện toàn Ban Chỉ huy các vấn đề cấp bách trong công tác BVR và PCCCR, xây dựng củng cố phương án PCCCR, giúp việc cho Ban Chỉ huy trong trực phòng cháy, kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy đến từng khu vực dân cư,  đẩy mạnh công tác tuyên truyền và chuẩn bị nhân lực, phương tiện, dụng cụ để chủ động chữa cháy khi có cháy rừng xảy ra. Công tác phát triển rừng được tập trung đẩy mạnh thông qua các chương trình dự án đạt kết quả cao; việc kinh doanh phát triển mô hình vườn rừng đang được thực hiện tích cực. Lực lượng Công an, Quân sự phường, biên phòng Hải Vân  đã tích cực phối hợp kip thời với lực lượng Kiểm lâm trong công tác đấu tranh ngăn chặn xâm hại rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng. Các chủ rừng chủ động bảo vệ tốt rừng của mình  đã hạn chế tối đa các vụ cháy rừng;  đồng thời sẳn sàng vượt qua những  khó khăn, phức tạp tham gia hổ trợ chữa cháy rừng khi có yêu cầu .

 

     Để chủ động trong việc thực hiện công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng, đối phó với tình hình thời tiết nắng hạn, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hạ do cháy rừng gây ra. UBND phường đã ban hành phương án BVR-PCCCR và quản lý lâm sản trên địa bàn phường năm 2014, tập trung vào nội dung như sau :  Kiện toàn lại Ban chỉ huy các vấn đề cấp bách trong bảo vệ rừng và PCCCR; ban hành Quy chế hoạt động, xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện và có sự phân công, phân nhiệm rõ ràng, cụ thể đối với từng thành viên để tăng cường sự phối hợp và nâng cao vai trò, trách nhiệm của các thành viên trong việc triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc và triển khai các nhiệm vụ BVR-PCCCR tại địa phương. Rà soát phương án BVR-PCCCR mùa khô trước để chủ động trong việc triển khai thực hiện; bố trí lực lượng, phương tiện, trang thiết bị phù hợp tại các vùng trọng điểm có nguy cơ xảy ra cháy rừng cao để xử lý tình huống kịp thời, thực hiện PCCCR theo phương châm "4 tại chỗ"; bố trí lực lượng thường trực xuống các vùng trọng điểm để kiểm tra, kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm trong lĩnh vực QLBVR, chủ động ngăn chặn các vụ phá rừng, khai thác rừng trái pháp luật và chủ động PCCCR, không để xảy ra "điểm nóng". Tổ chức tuyên truyền sâu rộng để nhân dân, đặc biệt là cơ quan và hộ dân ở vùng ven rừng hiểu rõ các quy định của Nhà nước trong công tác QLBVR-PCCCR và sẵn sàng tham gia chữa cháy khi có cháy rừng xảy ra; thông tin, hướng dẫn biện pháp PCCCR, chống chặt phá rừng; giám sát chặt chẽ việc đốt nương rẫy và sử dụng lửa gần rừng để không cháy lan vào rừng. Phân công cán bộ trực PCCCR 24/24 giờ tại trụ sở làm việc; tổ chức kiểm tra cơ động, chốt trạm ở cửa rừng và thường trực tại khu vực trọng điểm có nguy cơ xảy ra cháy rừng cao để kiểm soát người vào rừng; tuần tra, kiểm soát, kiên quyết không cho những đối tượng không có phận sự vào rừng trong thời kỳ cao điểm của mùa khô. Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo tình hình QLBVR-PCCCR theo quy định.

     Tại Hội nghị UBND phường đã tổ chức ký cam kết với các cơ quan, tổ dân phố, chủ rừng về công tác QLBVR-PCCCR năm 2014, đồng thời  trao khen thưởng cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc về công tác QLBVR-PCCCR năm 2013.

Như Hân