Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Phường Hòa Hiệp Bắc: Hoàn thành Đại hội Chi bộ trực thuộc đảng ủy và chuẩn bị Đại hội Đại biểu đảng bộ

      Thực hiện Chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị về đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, thời gian qua, Đảng ủy phường Hòa Hiệp Bắc đã tập trung chỉ đạo các chi  bộ trực thuộc thực hiện đúng hướng dẫn, kế hoạch và hoàn thành Đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy phường

Đại hội Chi bộ cơ quan phường

 

      Đảng bộ phường Hòa Hiệp Bắc có  31 chi bộ trực thuộc, bắt đầu tiến hành Đại hội chi bộ từ ngày 27/12/2014 và kết thúc vào ngày 25/01/2015.

      Ông Nguyễn Cán, Phó bí thư thường trực Đảng ủy phường cho biết: "Trong đại hội lần này, Ban Thường vụ cũng như Ban Chấp hành đảng bộ đã chỉ đạo các chi bộ xây dựng báo cáo bám chặt vào nghị quyết và hướng dẫn của cấp trên, đặc biệt đánh giá thật cụ thể về những mặt làm được trong quá trình lãnh đạo của chi bộ cũng như mặt hạn chế, tồn tại,  đồng thời qua đó thảo luận thống nhất cao về  phương hướng, nhiệm vụ 2015-2017".

Đại hội điểm ở Chi bộ

 

      Đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy phường Hòa Hiệp Bắc đã thành công tốt đẹp, cho thấy sự tập trung lãnh đạo của Đảng ủy phường chu đáo về nội dung, quy trình, chương trình và các văn kiện phục vụ Đại hội, hơn hết là đánh giá được thành tựu, hạn chế để đề ra Nghị quyết thực hiện tốt hơn trong nhiệm kỳ mới, trong đó tập trung xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, nâng cao đời sống người dân. Ông Trương Công Hiếu, Bí thư Đảng Ủy phường cho biết : " Đảng ủy phường tiếp tục chỉ đạo cấp ủy, các chi bộ trực thuộc thực hiện tốt công tác xây dựng chỉnh đốn đảng cả 3 mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức,  nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các chi bộ và đội ngũ đảng viên, tiếp tục đổi mới nâng cao công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống đến tất cả cán bộ đảng viên và nhân dân. Đồng thời triển khai kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết, chính sách pháp luật của đảng và Nhà nước, đặc biệt tập trung thực hiện tốt chỉ thị 36 của Trung ương về đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của đảng".   

      Tính đến ngày 25/01/2015, 31 Chi bộ trực thuộc Đảng ủy phường đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ ( 2015 - 2017). Theo kế hoạch trung tuần tháng 4 đến Đại Hội Đại biểu Đảng bộ phường sẽ được tổ chức. Đồng chí Trương Công Hiếu, Bí thư Đảng Ủy phường cho biết : "Kiện toàn tổ chức đảng và đảng viên từ phường đến khu dân cư  đảm bảo đủ chức năng, hoạt động có hiệu quả và chất lượng ngày càng cao hơn, trước mắt Đảng ủy sẽ tập trung rà soát đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị của phường, xây dựng đề án, tổ chức thực hiện đúng quy trình về nhân sự trước đại hội một bước và đặc biệt hơn nữa tập trung lựa chọn nhân sự trong cấp ủy khóa mới nhiệm kỳ 2015-2020 phải thật sự là những đồng chí có uy tín có trình độ, có năng lực, đúng chuẩn,  từng trải qua  thực tiễn công việc".

      Với sự chuẩn bị chu đáo theo đúng các hướng dẫn và kế hoạch của trên. Đại Hội Đại biểu Đảng bộ phường Hòa Hiệp Bắc, lần thứ XIV nhiệm kỳ 2015-2020 sẽ thành công tốt đẹp, góp phần tích cực vào thành công của Đại Hội Đại biểu Đảng bộ quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng và  và Đại Hội, Đại Biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng thời gian tới./.

Như Hân