Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

phường Hòa Hiệp Bắc đã tổ chức đoàn thăm, tặng quà các chùa Nam Hải, Kim Quang trên địa bàn phường .

     Tại các nơi đoàn đến thăm, các đ/c lãnh đạo phường đã thăm hỏi và gửi lời chúc an lạc tới toàn thể tăng ni, phật tử đón mùa Phật Đản an vui, hạnh phúc; đồng thời ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp tích cực, hiệu quả của tăng ni, phật tử trong phường đã đồng hành cùng chính quyền địa phương xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo trên tinh thần "Đạo pháp, dân tộc và chủ nghĩa xã hội", " Sống tốt đời, đẹp đạo"; chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện, phong trào "toàn dân đoàn kết xây đưng đời sống văn hoá ở khu dân cư", góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh tại địa phương.

 

Lãnh đạo phường thăm hỏi chức sắc

 

     Thay mặt các chư Tăng ni, Phật tử, Trú trì các chùa Nam Hải, Kim Quang cám ơn sự quan tâm của lãnh đạo và các ban, Hội đoàn thể phường đã quan tâm, tạo điều kiện để các chư tăng ni, phật tử thể hiện tín ngưỡng và tham gia vào các hoạt động xã hội tại địa phương trong thời gian qua đạt kết quả.

Như Hân