Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Phường Hòa Hiệp Bắc : 100% thanh niên tuổi 17 trong diện thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự đăng ký .

     Trong những năm qua công tác khám tuyển, chọn, gọi công dân lên đường nhập ngũ của phường Hòa Hiệp Bắc đều hoàn thành và vượt chỉ tiêu trên giao. Phường  đã làm tốt công tác tuyên truyền, rà soát phúc tra, xét duyệt nguồn thanh niên theo đúng quy trình, từ đó đã nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ và nhân dân trong công tác vận động Thanh niên trong độ tuổi thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự và trách nhiệm của công dân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 

 

     Thực hiện Nghị quyết lãnh đạo công tác Quân sự Quốc phòng địa phương năm 2014 của Đảng ủy phường. Hội đồng nghĩa vụ Quân sự Phường Hòa Hiệp Bắc đã tổ chức đăng ký cho nam thanh niên độ tuổi 17 trên địa bàn toàn phường . Kết quả có 90/90 thanh niên  tuổi 17 trong diện thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự đăng ký .

 

     Việc tổ chức cho thanh niên tuổi 17 đăng ký nghĩa vụ quân sự nhằm nắm chắc về lý lịch chính trị, trình độ văn hóa, sức khỏe… của nguồn nam thanh niên sẵn sàng nhập ngũ, là cơ sở đánh giá đúng khả năng thực tế của địa phương, tạo nguồn cho phường giao quân đạt chỉ tiêu trên giao.

 

Như Hân