Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Phụ nữ Hòa Hiệp Bắc tổng kết công tác Hội 2013.

Chiều ngày 31/12, Hội LHPN phường Hòa Hiệp Bắc hội nghị tổng kết công tác hội và phong trào PN năm 2013, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2014.

 


Toàn cảnh Hội nghị tổng kết

 

Năm qua, Dưới sự lãnh đạo của Đảng Uỷ phường và hội cấp trên cũng như sự hỗ trợ từ UBND, Mặt trận và các hội đoàn thể, Hội LHPN phường Hòa Hiệp Bắc đã tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng. Nổi bật nhất là hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tạo việc làm tăng thu nhập. Trong năm, phường Hội đã tín chấp với NHCSXH quận cho 670 chị vay với dư nợ đến nay trên 9 tỷ đồng. Bằng nhiều hình thức hỗ trợ vốn, hỗ trợ sinh kế, giới thiệu việc làm, đề xuất các ban ngành hỗ trợ đã giúp cho 26 hộ phụ nữ thoát nghèo. Ngoài ra, phụ nữ phường Hòa Hiệp bắc đã vận động 5 nhóm PN tại 24 chi hội với 666 chị tham gia tổ GVQV , đến nay đã góp được trên 1 tỷ đồng cho 560 chị vay để phát triển kinh tế. Các nhiệm vụ xây dựng gia đình "no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc", các mô hình trọng tâm "3 trong 1", "mái nhà xanh"... đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác xây dựng hội không ngừng được chú trọng, trong năm đã 101 hội viên mới, nâng tồng số hội viên đến nay trên 2100.

 


UBND phường khen thưởng cho các tập thể và cá nhân

 

Qua bình xét cuối năm, toàn phường có 52 cán bộ hội xuất sắc, 21/24 chi hội khá, Hội LHPN phường đạt xuất sắc năm 2013. về phương hướng nhiệm vụ năm 2014, Phụ nữ phường Hòa Hiệp Bắc đề ra những nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó chú trọng vận động họi viên phụ nữ học tập, đăng ký thực hiện phong trào thi đua .Tiếp tục thực hiện có hiệu quả mô hình 3 trong 1, mô hình mái nhà xanh. Chương trình thi đua trồng hoa và cây xanh vì thành phố Đà Nẵng bền vững về môi trường và các chương trình thi đua do hội cấp trên đề ra.

 

Đông Phương.