Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Phát động các phong trào thi đua năm 2014.

Ngày 14-3, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2013 và phát động các phong trào thi đua năm 2014. Chủ tịch UBND thành phố Văn Hữu Chiến tham dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

 

Theo đánh giá của Ban Thi đua khen thưởng thành phố Đà Nẵng, cùng với sự phát triển ổn định về kinh tế, xã hội, công tác thi đua khen thưởng cũng đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Hầu hết phong trào thi đua yêu nước do Trung ương phát động đều được thành phố tổ chức, triển khai kịp thời, đạt hiệu quả; bên cạnh đó, các phong trào thi đua do thành phố tổ chức, phát động đã được các đơn vị, địa phương hưởng ứng tích cực.

 


Chủ tịch UBND TP tặng cờ cho các đơn vị dẫn đầu.

 

Cấp uỷ Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị các cấp đã vào cuộc, chủ động tổ chức, triển khai phong trào thi đua yêu nước một cách thiết thực; nội dung thi đua bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, tập trung giải quyết những vấn đề khó khăn, những nhiệm vụ trọng tâm, đột xuất, hình thức tổ chức phong trào ngày càng phong phú, đa dạng. Nhiều phong trào thi đua trọng tâm như: Phong trào thi đua thực hiện tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ kinh tế, xã hội, quốc phòng – an ninh và 3 nhiệm vụ trọng tâm; phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đia ái quốc; phong trào thi đua "Cả thành phố chung sức xây dựng nông thôn mới"; phong trào thi đua về nâng cao tinh thần, trách nhiệm và đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, gắn với cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"… đã tạo động lực, góp phần thúc đẩy cả thành phố thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn.


 
Tuy nhiên, theo các đại biểu tham dự hội nghị, công tác thi đua, khen thưởng của thành phố vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục. Đó là việc một số cơ quan, đơn vị chưa thật sự quan tâm đúng mức đến công tác này, công tác tuyên truyền, nêu gương người tốt việc tốt, các nhân tố mới, điển hình tiên tiến… chưa được thực hiện thường xuyên, liên tục, chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Tại một số địa phương, đơn vị, tình trạng khen thưởng cho cán bộ lãnh đạo, quản lý vẫn còn nhiều hơn so với công chức, viên chức và người lao động…

 

 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Văn Hữu Chiến yêu cầu các đơn vị phải tăng cường công tác tuyên truyền về công tác thi đua, khen thưởng. Tiếp tục triển khai có hiệu quả một số nội dung thi đua có trọng tâm như: Chào mừng kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ; phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới; phối hợp giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh nghèo, học sinh bỏ học và thiếu niên hư; tập trung thực hiện tốt chủ đề Năm Doanh nghiệp; nâng cao đạo đức công vụ, gắn các cuộc thi đua với Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Chủ tịch lưu ý, công tác thi đua khen thưởng phải đi vào chiều sâu, thực chất, không khen thưởng tràn lan; đồng thời phải tổ chức thường xuyên các lớp tập huấn để nâng cao nghiệp vụ của cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng.


 
Tại hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Văn Hữu Chiến đã trao cờ cho các đơn vị dẫn đầu 10 khối, cụm thi đua, gồm: Văn phòng Thành uỷ, Hội Cựu chiến binh thành phố, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, UBND quận Ngũ Hành Sơn, Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị thành phố, Cục Thuế thành phố, Công ty Truyền tải điện 2, Viễn thông Đà Nẵng, Công ty Cổ phần Bình Vinh và Công ty CP Cơ khí Hà Giang Phước Tường.

 

Nguồn: Cổng TTĐT thành phố Đà Nẵng.