Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Phân công cán bộ, công chức quận, phường đứng điểm các Tổ dân phố phường Hòa Hiệp Bắc

Sáng ngày 23/05/2013, phường Hòa Hiệp Bắc tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch phân công cán bộ, công chức quận, phường đứng điểm và tham gia sinh hoạt cùng Tổ dân phố. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Hửu Thiết, Phó Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu; Các đồng chí đại diện lãnh đạo Đảng ủy, UBND, UBMTTQVN phường; Đại diện các Hội đoàn thể; Bí thư Chi bộ; Trưởng ban Công tác Mặt trận; Tổ trưởng Tổ dân phố cùng các cán bộ, công chức quận, phường được phân công đứng điểm. 

Theo đó, cán bộ công chức  được phân công về sinh hoạt tại tổ dân phố ngoài việc nắm bắt tình hình, còn đảm nhiệm vai trò tuyên truyền phổ biến trực tiếp đến nhân dân những chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, cũng như những kế hoạch, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm mà quận, phường đề ra cần phải tập trung chỉ đạo và thực hiện; đồng thời kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc, nảy sinh ngay tại khu dân cư, giảm được những vấn đề khiếu kiện, khiếu nại, đơn thư lên cấp trên, góp phần giữ vững ổn định an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Mặt khác sẽ tạo nên sự đổi mới trong phương pháp chỉ đạo ở cơ sở, nâng cao vai trò lãnh đạo của tập thể, phát huy tinh thần trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo chủ chốt ở địa phương đối với lĩnh vực được phân công phụ trách. 

Tại hội nghị, UBND quận Liên Chiểu cũng thông qua Kế hoạch phân công cán bộ quận về tham gia sinh hoạt các tổ dân phố trên địa bàn phường Hòa Hiệp Bắc.

Như Hân