Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Nông dân Liên Chiểu tổng kết công tác Hội năm 2013.

Chiều ngày 16/1, Hội Nông dân quận Liên Chiểu hội nghị tổng kết công tác Hội năm 2013, đề ra phương hướng năm 2014.

 

 

Năm qua, để giúp nông dân có vốn sản xuất, Hội Nông dân quận đã giải ngân cho 120 hộ vay với số tiền 750 triệu đồng từ nguồn vốn "Quỹ Hỗ trợ nông dân", tín chấp với Ngân hàng CSXH quận giúp đỡ 170 hộ vay số tiền trên 4,8 tỷ đồng. Ngoài ra các cơ sở Hội cũng đã vận động các cá nhân đóng góp trên 60 triệu để hỗ trợ thêm cho các hội viên khó khăn. Hội đã tăng cường hỗ trợ hộ nông dân xây dựng các mô hình kinh tế, cho 4 hộ vay trên 110 triệu đồng gắn với giải quyết việc làm cho 15 lao động hộ nghèo. Bên cạnh đó, để giúp nông dân có kiến thức trong kinh doanh, Hội đã phối hợp với các tổ chức liên quan mở 3 lớp tập huấn, 5 lớp dạy nghề cho trên 170 người tham gia. Trong quá trình đô thị hóa nông nghiệp nông thôn, Hội đã tích cực vận động nhân dân đóng góp 50 triệu đồng, hơn 250 ngày công sửa chữa gần 2,5km đường giao thông liên tổ. Vận động được 30 triệu, 150 ngày công và 1 tấn lương thực hỗ trợ cho những hộ khó khăn, ốm đau hoạn nạn.

 

Về nhiệm vụ năm 2014, Quận hội chú trọng đẩy mạnh phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, tập trung tổ chức thực hiện các đề án đã và đang xây dựng. Dịp này, 14 tập thể và 16 cá nhân đã được khen tặng vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2013.

 

Bình Phạm.