Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Nông dân LC hội nghị “Nông dân điển hình tiên tiến”

      Sáng ngày 27/3, Hội Nông dân quận Liên Chiểu hội nghị "Nông dân điển hình tiên tiến" lần thứ IV, giai đoạn 2015-2020.

      Trong 5 năm 2010-2015, để giúp nông dân phát triển sản xuất kinh doanh, Hội Nông dân quận đã khai thác, vận động gần 50 tỷ đồng từ nguồn quỹ "Hỗ trợ nông dân", tín chấp ngân hàng,...cho trên 9.000 lượt hội viên vay, giải quyết việc làm 150 lao động. Phát huy tình thần tương trợ lẫn nhâu giữa các hội viên, qua 5 năm, các hội viên nông dân đã đóng góp trên 500 triệu đồng, 2.000 ngày công, 25 tấn lương thực, 250 triệu đồng cây con giống cho 200 hộ nghèo, xây dựng 3 nhà tình thương trị giá 60 triệu đồng. Qua các phong trào thi đua sản xuất KD giỏi đã nổi lên nhiều cá nhân làm kinh tế giỏi, góp phần cùng địa phương giải quyết việc làm và hỗ trợ hội viên nghèo, tiêu biểu như: hộ anh Nguyễn Văn Thi chuyên ươm cây, ông Nguyễn Ba làm dịch vụ vận tải đường sông - phường Hòa Hiệp Bắc, ông Nguyễn Văn Năm làm chổi đót – phường Hòa Hiệp Nam, anh Nguyễn Phú – kinh doanh đồ gỗ phường Hòa Khánh Bắc,... Bên cạnh việc xây dựng, nuôi dưỡng các điển hình tiêu biểu, các cấp Hội còn tích cực sàng lọc các mô hình kinh tế hiệu quả giúp nông dân chuyển đổi ngành nghề phù hợp như: mô hình trồng cỏ nuôi bò của anh Nguyễn Phú, Trương Văn Công, Nguyễn Văn Xinh,... Trong 5 năm tiếp theo, các cấp Hội nông dân tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động Hội, thực hiện hiệu quả 3 phong trào trọng tâm, chú trọng đẩy mạnh phong trào thi đua ND SXKD giỏi. Hội nghị cũng đã thông qua kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và 4 năm cuộc vận động xây dựng "Người cán bộ Hội và nông dân tiêu biểu xuất sắc làm theo Bác Hồ" do Thành Hội phát động.

Đ/c Nguyễn Hữu Thiết-PCT UBND quận trao thưởng

 

      Dịp này, 6 tập thể, 11 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Hội đã được UBND quận khen thưởng.

Bình Phạm