Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Nhân rộng mô hình “Tổ dân phố không rác” ở Hòa Hiệp Bắc

Tháng 6 năm 2010, mô hình khu phố không rác đầu tiên xuất hiện tại Khu dân cư Văn hóa biển Kim Liên, phường Hòa Hiệp Bắc. Ở những khu dân cư này ý thức người dân giữ gìn vệ sinh môi trường đáng được biểu dương.

Hội nghị Sơ kết mô hình "Tổ dân phố không rác"

Sạch trong nhà đến đường phố  

Ông Trần Phước Huấn - Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Hiệp Bắc cho biết: Phường quyết định xây dựng thí điểm Khu dân cư Văn hóa biển Kim Liên với 12 tổ dân phố tập trung làm có hiệu quả để lấy đó làm cơ sở nhân rộng ra toàn phường. Sở dĩ phường chọn 12 tổ dân phố khu dân cư này, vì đây là khu dân cư vùng biển, trình độ nhận thức về bảo vệ môi trường trong bà con ngư dân còn hạn chế, một số tập tục lạc hậu chưa bỏ hẳn, đặc biệt là nhân dân toàn khu dân cư đang quyết tâm xây dựng mô hình "Khu Dân cư văn hóa biển".

Đội thanh niên tình nguyện xây dựng mô hình "Tổ dân phố không rác" tại khu dân cư văn hóa biển

Bước đầu, UBND phường cùng với Ban chỉ đạo xây dựng "Khu dân cư văn hóa biển" tổ chức ký cam kết với người dân trong khu dân cư thực hiện bỏ rác đúng nơi quy định, đúng giờ, có ý thức giữ gìn vệ sinh chung; không đổ rác thải, chất thải, xác súc vật ra biển, ra đường; không lấn chiếm vỉa hè làm nơi buôn bán, tập kết vật liệu. Việc đặt các điểm thu gom rác phù hợp với điều kiện sinh hoạt của người dân; mỗi hộ đều có thùng rác chứa. Vì vậy, cả khu dân cư không xuất hiện thùng rác dọc đường, tình trạng ô nhiễm do rác thải tồn tại nhiều năm trên bãi biển, nơi công công cộng chấm dứt hẳn. Đến nay, ở Khu dân cư nầy, tiêu chí "Tổ dân phố không rác" cơ bản đã đạt được. Nét nổi bật là hằng tuần vào chủ nhật, các hộ dân đều tham gia dọn dẹp vệ sinh "Sạch nhà, đến ngỏ phố".

Ý thức người dân đóng vai trò quyết định

Trong việc xây dựng Tổ dân phố không rác, ý thức người dân đóng vai trò quyết định và được cả hệ thống chính trị vào cuộc, xem đây là tiêu chí thi đua của từng khu dân cư. Tổ dân phố có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở các hộ dân chấp hành tốt nội quy, quy chế, lồng ghép các tiêu chí Tổ dân phố không rác vào tiêu chí xây dựng Tổ dân phố văn hóa. Bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố vừa chỉ đạo, vừa tổ chức thực hiện và là tuyên truyền viên. Mặt trận và các đoàn thể trong phường phối hợp với UBND thực hiện đồng bộ, xác định đây là công việc thường xuyên thực hiện. Tại Hội nghị sơ kết mô hình điểm "Tổ dân phố không rác" phường Hòa Hiệp Bắc đã báo cáo đến nay toàn phường có 40/108 tổ dân phố đăng ký xây dựng mô hình, kết quả  có 100% hộ gia đình, cơ sở kinh doanh thực phẩm ăn uống trang bị thùng rác hợp vệ sinh. Phong trào Ngày Chủ nhật Xanh - Sạch -  Đẹp ở các tổ tham gia mô hình được duy trì thường xuyên; qua đó, tạo môi trường cảnh quan xanh - sạch - đẹp trên địa bàn. Từ thành công này, phường Hòa Hiệp Bắc sẽ tổ chức kiểm tra, rút kinh nghiệm để nhân rộng ra toàn phường.

UBND phường trao giấy khen cho tổ dân phố đạt thành tích trong việc xây dựng mô hình "Tổ dân phố không rác"

Có thể khẳng định, hoạt động của mô hình tổ dân phố không rác, đã và đang mang lại hiệu quả thiết thực. Được biết, Hòa Hiệp Bắc đang tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn hóa văn minh đô thị , xây dựng tuyến đường văn minh. Đây cũng là một trong những nội dung được xem là tiêu chí để đánh giá Gia đình văn hóa, Tổ dân phố văn hóa hằng năm, góp phần lớn để Hòa Hiệp Bắc xây dựng thành công "Phường văn minh đô thị" trong những năm tiếp theo.

Như Hân.