Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Người thực hiện nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí thường xuyên cho UBND quận Liên Chiểu.

 

 Người thực hiện nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí
thường xuyên cho UBND quận Liên Chiểu

 

Ông :

Chức vụ :

 

Điện thoại cơ quan :

Di động :

Email :

 

Đặng Công Chúng.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND

quận Liên Chiểu.

0236.3841.012.

0914039229.

chungdc@danang.gov.vn.