Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Ngày vì người nghèo - Sức lan tỏa từ một cuộc vận động.

Từ năm 2000, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động Cuộc vận động "Ngày Vì người nghèo" trên phạm vi cả nước và quyết định lấy ngày 17-10 hàng năm là "Ngày Vì người nghèo". Phát huy truyền thống đạo lý "Tương thân, tương ái" cao đẹp của dân tộc, Trong những năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Hòa Hiệp Nam đã động viên các tập thể, cá nhân tích cực tham gia đóng góp ủng hộ "Quỹ vì người nghèo" và có nhiều hình thức thiết thực hỗ trợ người nghèo, chăm lo giúp đỡ người nghèo vượt qua khó khăn, xây dựng cuộc sống ổn định, góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước.

 

Phường Hòa Hiệp Nam thuộc quận Liên Chiểu, có diện tích tự nhiên 7,88 km2, tổng số dân 20.460 người với 4.736 hộ, chia thành 21 khu dân cư với 132 tổ dân phố. Năm 2013, toàn phường có 918 hộ nghèo theo chuẩn mới của thành phố, căn cứ vào mục tiêu, phương hướng và các giải pháp giảm nghèo, trong thời gian qua, phường Hòa Hiệp Nam đã xóa 285 hộ nghèo, còn lại 633 hộ, trong đó có 30 hộ đặc biệt nghèo nhóm I, 30 hộ đặc biệt nghèo nhóm II. Chỉ tiêu phấn đấu đến năm 2018 không còn hộ đặc biệt nghèo trên địa bàn phường.

 

Xứng đáng với danh hiệu "Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân" mà Đảng và Nhà nước đã phong tặng. Phát huy truyền thống quý báu đó trong kháng chiến, ngày nay cán bộ và nhân dân phường Hòa Hiệp Nam đã đoàn kết, tương trợ giúp đỡ nhau và cũng là đơn vị tích cực hưởng ứng thực hiện Cuộc vận động "Ngày vì người nghèo", cùng với các phong trào tình nghĩa, từ thiện xã hội phát triển khá tốt, đã góp phần xứng đáng vào việc hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ phường đã đề ra.

 


Gặp mặt đối thoại hộ đặc biệt nghèo

 

Trong những năm qua, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, vận động toàn dân tham gia tốt Cuộc vận động "Ngày vì người nghèo". Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của Đảng ủy, hướng dẫn kiểm tra của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Liên Chiểu, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường cùng với các tổ chức thành viên của mình phối hợp chặt chẽ với chính quyền, đẩy mạnh công tác triển khai thực hiện cuộc vận động, tập trung nhất là việc xây dựng nhà "Đại đoàn kết" cho hộ nghèo, có nhu cầu về nhà ở; hoạt động giúp đỡ hộ nghèo phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập đời sống; giúp đỡ hộ cận nghèo mua Bảo hiểm y tế, giúp khám, chữa bệnh cho những hộ nghèo, khó khăn; tặng học bổng, học phẩm cho học sinh nghèo hiếu học giúp con em hộ nghèo có điều kiện tiếp tục học hành… để họ có điều kiện thoát nghèo, vươn lên trong cuộc sống hòa nhập với cộng đồng, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng và đảm bảo an sinh xã hội ở địa phương.

 

Thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy phường đối với công tác giảm nghèo, Mặt trận đã phối hợp với UBND phường tổ chức các hội nghị chuyên đề về công tác giảm nghèo; hằng năm tổ chức 07 cuộc đối thoại với 135 hộ đặc biệt nghèo, hộ nghèo có nhu cầu sử dụng vốn. Trong nhiệm kỳ qua Mặt trận phường đã phát động và kêu gọi toàn dân ủng hộ Quỹ vì người nghèo với tổng kinh phí 916.516.000 đồng, qua đó chi hỗ trợ giúp đỡ cho hộ nghèo với số tiền 928.666.000 đồng. Tính riêng năm 2013, Mặt trận phường Hòa Hiệp Nam đã vận động Quỹ vì người nghèo trên 299 triệu đồng, đạt 244% chỉ tiêu giao; từ năm 2011 đến 2013, Quỹ vì người nghèo của phường liên tục dẫn đầu toàn quận và đạt "Câu lạc bộ 150", "Câu lạc bộ 200" do Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố phát động. Công tác vận động Quỹ vì người nghèo của phường đạt kết quả tích cực là nhờ sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị tại địa phương, trong đó sự đồng thuận của người dân được xem là yếu tố quyết định.

 


Hỗ trợ vốn và phương tiện làm ăn

 

Song song đó, Mặt trận phường còn phối hợp với tổ chức thành viên, các ngành tập trung tổ chức tuyên truyền, phổ biến quán triệt sâu rộng về nội dung, mục đích, ý nghĩa của Cuộc vận động "Ngày vì người nghèo" trong toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn; đặc biệt là phối hợp với chính quyền, với lãnh đạo các tổ chức thành viên, thông qua mối quan hệ quen biết, công tác tiến hành vận động các tổ chức doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị trong và ngoài địa bàn, các tổ chức tôn giáo, các mạnh thường quân, nhà hảo tâm nhận giúp đỡ, hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết hoặc giúp đỡ tặng tiền, quà, phương tiện sinh kế cho đối tượng nghèo, cận nghèo…Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường thường xuyên phối hợp với các cơ quan truyền thông thông tin công khai kết quả vận động, ủng hộ của các tổ chức và cá nhân cho Quỹ "Vì người nghèo"; thường xuyên theo dõi, cập nhật và phản ánh kịp thời những kết quả hoạt động từ cơ sở, nêu gương người tốt, việc tốt nhằm phát huy và thúc đẩy cuộc vận động phát triển ngày càng mạnh mẽ. Bên cạnh đó, vận động các tổ chức thành viên, các tổ chức Tôn giáo, họ tộc thông qua các phong trào hành động tích cực vận động hội viên tham gia có hiệu quả cuộc vận động. Được biết, ngoài việc tham gia các chương trình lớn do Mặt trận các cấp phát động, mỗi hội, đoàn thể tại địa phương nhận hỗ trợ, giúp đỡ từ 01 đến 02 hộ thoát nghèo bền vững.

 

Có thể khẳng định Cuộc vận động "Ngày vì người nghèo" cho đến nay đã thực sự đi vào cuộc sống và có ý nghĩa nhân đạo, nhân văn sâu sắc, được các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân thật sự quan tâm, tích cực hưởng ứng thực hiện tốt. Công tác chăm lo cho người nghèo, tập trung mục tiêu ưu tiên giải quyết tốt nhu cầu về nhà ở giúp người nghèo xóa nhà tạm bợ. Từ nguồn quỹ vận động được, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường đã xây dựng 20 ngôi nhà đại đoàn kết, tổ chức sửa chữa nhà cho 38 hộ, hỗ trợ phương tiện sinh kế cho 118 hộ, hỗ trợ thường xuyên 195 học sinh là con hộ nghèo, hỗ trợ khó khăn cho hơn 900 hộ nghèo trong các dịp Tết Nguyên đán, phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội tạo nguồn vốn vay cho nhân dân làm kinh tế, giải quyết việc làm với số tiền trên 22 tỷ đồng…Công tác rà soát, bình xét, lựa chọn các đối tượng được hỗ trợ từ Quỹ vì người nghèo thật sự khách quan, công khai, dân chủ đã tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân.

 


Tặng quà cho học sinh nghèo học giỏi

 

Những kết quả từ Cuộc vận động "Ngày vì người nghèo" của phường Hòa Hiệp Nam đạt được trong những năm qua cho chúng ta rút ra bài học kinh nghiệm đó là: Trước hết là sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tập trung và sâu sắc của Đảng ủy; sự hướng dẫn, kiểm tra thường xuyên của Ban Thường trực UBMTTQVN quận; sự phối hợp chặt chẽ trong triển khai, thực hiện cuộc vận động giữa MTTQ, các tổ chức thành viên với chính quyền trên địa bàn; sự đồng tình hưởng ứng của các tổ chức, cá nhân và sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân là những nhân tố có ý nghĩa quyết định cho cuộc vận động đem lại hiệu quả thiết thực nhất.

 

Giúp đỡ, hỗ trợ người nghèo không chỉ là trách nhiệm của Nhà nước mà của cả cộng đồng xã hội, cuộc vận động mang tính nhân văn sâu sắc đã điểm tô thêm truyền thống tương thân, tương ái, thương yêu con người của dân tộc Việt Nam. Phát huy những kết quả đạt được trong thời gian qua, phường Hòa Hiệp Nam quyết tâm đoàn kết, chung sức chung lòng tiếp tục thực hiện Cuộc vận động "Ngày vì người nghèo" đạt được những thành tích cao hơn, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng bộ phường đã đề ra, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, xây dựng thành công chương trình nông thôn mới.

 


Tri ân các tổ chức, cá nhân có Tấm lòng vàng

 

Chia sẻ những nội dung trọng tâm về công tác này trong thời gian đến, ông Phạm Viết Mười (Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường) cho biết: "Hiện nay số hộ đặc biệt nghèo toàn phường còn 60 hộ, công tác đối thoại và hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo chuyển đổi thoát nghèo còn gặp không ít khó khăn, nhất là công tác tập trung vận động để có nguồn vốn hỗ trợ. Trước mắt, nhằm lập thành tích chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam quận vào đầu quý II/ 2014, ngay trong quý I năm nay, Mặt trận phường sẽ phấn đấu vận động hoàn thành 250 triệu đồng Quỹ vĩ người nghèo góp phần cùng với quận và thành phố hỗ trợ cho 30 hộ nghèo nhóm I chuyển đổi sản xuất, vươn lên thoát nghèo bền vững".

                                                     

Thanh Lâm – phường Hòa Hiệp Nam.