Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Ngân hàng Chính sách xã hội quận Liên Chiểu tập huấn công tác vay vốn tại phường Hòa Hiệp Bắc

Ủy ban nhân dân phường Hòa Hiệp Bắc phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) quận Liên Chiểu, tổ chức tập huấn công tác ủy thác nguồn vốn thông qua NHCSXH cho các tổ trưởng tổ dân phố và tổ trưởng tổ tiết kiệm vay vốn trên địa bàn phường.

Lớp tập huấn vốn vay của Ngân hàng Chính sách xã hội

Tại buổi tập huấn, các học viên được nghe giới thiệu một số nội dung gồm: Chương trình tín dụng đang thực hiện tại NHCSXH thành phố Đà Nẵng; tổ chức và hoạt động của tổ tiết kiệm và vay vốn của NHCSXH; phương thức ủy thác cho vay thông qua các tổ chức hội đoàn thể; chức năng, nhiệm vụ của Ban Giảm nghèo phường và tổ trưởng dân phố trong hoạt động tín dụng chính sách. Ngoài ra, các học viên còn được cán bộ NHCSXH giải đáp một số vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện công tác vay vốn tại cơ sở, cách nắm bắt thông tin vay vốn.

Thông qua lớp tập huấn nhằm tạo điều kiện để các học viên được tiếp cận với những kiến thức cần thiết về lĩnh vực vốn vay, giúp các cấp hội đoàn thể quản lý tốt nguồn vốn ủy thác từ NHCSXH, sử dụng nguồn vốn vay hiệu quả, góp phần giảm nghèo tại địa phương.

Như Hân