Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Một số văn bản quy định pháp luật về phòng, chống thiên tai.

Số hiệu 33/2013/QH13
Trích yếu nội dung Luật phòng, chống thiên tai
Loại văn bản Luật
Cơ quan ban hành Quốc hội
Ngày ban hành 19/06/2014
Ngày hiệu lực 01/05/2014
Người ký duyệt Nguyễn Sinh Hùng
File đính kèm Tải về

 

 

Số hiệu 66/2014/NĐ-CP
Trích yếu nội dung Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai
Loại văn bản Nghị định
Cơ quan ban hành Chính phủ
Ngày ban hành 04/07/2014
Ngày hiệu lực 20/08/2014
Người ký duyệt Nguyễn Tấn Dũng
File đính kèm Tải về

 

 

Số hiệu 44/2014/QĐ-TTg
Trích yếu nội dung Quy định chi tiết về cấp độ rủi ro thiên tai
Loại văn bản Quyết định
Cơ quan ban hành Chính phủ
Ngày ban hành 15/08/2014
Ngày hiệu lực 01/10/2014
Người ký duyệt Nguyễn Tấn Dũng
File đính kèm Tải về

 

 

Số hiệu 46/2014/QĐ-TTg
Trích yếu nội dung Quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai
Loại văn bản Quyết định
Cơ quan ban hành Chính phủ
Ngày ban hành 15/08/2014
Ngày hiệu lực 01/10/2014
Người ký duyệt Nguyễn Tấn Dũng
File đính kèm Tải về

 

 

(Đăng tải theo Công văn 1105/UBND-KT ngày 28/10/2014 của UBND quận Liên Chiểu về việc triển khai các quy định pháp luật về phòng, chống thiên tai).