Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Mời tham gia Chương trình đối thoại trực tuyến “Doanh nghiệp với cơ quan Thuế”.

 

Ngày 29/8/2014, Cổng Thông tin điện tử và Cục Thuế thành phố Đà Nẵng tổ chức chương trình đối thoại trực tuyến "Doanh nghiệp với cơ quan Thuế", tại địa chỉ www.doithoai.danang.gov.vn. Chương trình giải đáp các vướng mắc của doanh nghiệp về việc lập, sử dụng hóa đơn; thực hiện luật quản lý thuế trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; các chính sách thuế: TNDN, GTGT. Kính mời các doanh nghiệp gửi câu hỏi đến chương trình qua địa chỉ thư điện tử doithoai@danang.gov.vn hoặc trực tiếp tại: doithoai.danang.gov.vn.