Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Hòa Hiệp Bắc tổ chức Đại hội Mặt trận lần thứ XIII nhiệm kỳ 2014 - 2019.

Sáng ngày 25/12/2013, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Hòa Hiệp Bắc đã tổ chức Đại hội chính thức Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2014 - 2019.

 


Đại biểu dự đại hội

 

Đến dự Đại hội có Ông Nguyễn Văn Hiển - Phó Chủ tịch UBMTTQVN quận Liên Chiểu; lãnh đạo Đảng ủy, UBND và các Ban, hội đoàn thể của phường; Bí thư Chi bộ, Ban công tác mặt trận các khu dân cư trên địa bàn phường và đại diện các cơ quan đơn vị tình nghĩa đã có mối quan hệ với UBMTTQVN phường trong thời gian qua.

 


Đảng ủy, UBND phường tặng hoa chúc mừng Đại hội

 

Trong nhiệm kỳ 2008 - 2013, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Thường trực UBMTTQVN quận, công tác Mặt trận phường Hòa Hiệp Bắc đã có những chuyển biến tích cực về nhiều mặt. Khối Đại đoàn kết không ngừng được cũng cố và mở rộng, đã quy tụ ngày càng đông đảo các tầng lớp nhân dân trong phường, ra sức phấn đấu vượt qua khó khăn góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của địa phương. Mặt  trận phường đã phối hợp chặt chẽ cùng chính quyền và các tổ chức thành viên triển khai có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước như phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", "Ngày vì người nghèo"... Các phong trào, cuộc vận động  thi đua yêu nước đã được các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tham gia, nhờ đó đã mang lại nhiều kết quả tốt. Hiện nay toàn phường có 88% hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, so với năm 2008 tăng 3%, có 71% tổ dân phố văn hóa tăng 31% so với năm 2008. Quỹ "vì người nghèo" phát động trong 5 năm qua  ủng hộ gần 1 tỷ đồng; cùng với sự hỗ trợ của Mặt trận các cấp, đã xây dựng mới và sửa chữa 75 nhà đại đoàn kết trị giá 1,9 tỷ đồng; hỗ trợ phương tiện sinh kế  cho 120 hộ nghèo; hỗ trợ  học tập 737 lượt lượt học sinh nghèo, khó khăn đột xuất, khám chữa bệnh cho 71 người nghèo, với tổng số tiền gần 500 triệu đồng. Nhờ đó số hộ nghèo của phường theo tiêu chí cũ đã giảm hẳn vào đầu năm 2012; Mặt trận phường đã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên tuyên truyền sâu rộng đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương đến các tầng lớp nhân dân.

 

Bên cạnh những kết quả đạt được, UBMTQVN phường Hòa Hiệp Bắc cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại cần khắc phục trong nhiệm kỳ qua như: công tác tổ chức triển khai thực hiện một số phong trào, cuộc vận động có lúc, có nơi chưa sâu rộng, hiệu quả chưa cao; công tác tuyên truyền trong nhân dân còn chậm; quy chế phối hợp và thống nhất hành động giữa các tổ chức thành viên, chính quyền và Mặt trận có lúc chưa gắn kết, thiếu chặt chẽ…   

      


Thông qua báo cáo tổng kết công tác mặt trận nhiệm kỳ 2008 - 2013

 

Các đại biểu tham dự Đại hội đã tiến hành thảo luận, đưa ra nhiều ý kiến nhằm phát huy thế mạnh, khắc phục hạn chế, tồn tại trong nhiệm kỳ qua. Trên cơ sở đó, UBMTTQVN phường đề ra nhiều chỉ tiêu cụ thể trong nhiệm kỳ mới, tập trung vào các nội dung quan trọng: tiếp tục đổi mới, phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; Tăng cường vai trò của MTTQ trong việc tiếp thu ý kiến, kiến nghị của nhân dân để tham mưu kịp thời với cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết kịp thời các vụ việc phát sinh; Ban Công tác Mặt trận cần phải phối hợp chặt chẽ với Tổ trưởng dân phố và các tổ chức thành viên tập trung đẩy mạnh các cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư"; "Ngày vì người nghèo", các hoạt động nhân đạo từ thiện; phòng, chống tệ nạn xã hội trong cộng đồng dân cư. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong công tác giám sát và phản biện xã hội, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị của địa phương ngày càng vững mạnh.

 

Qua 2 ngày làm việc với tinh thần nghiêm túc và dân chủ, Đại hội đã hiệp thương biểu quyết thống nhất cao giới thiệu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2014 - 2019 gồm 43 ủy viên, Ban Thường trực gồm có 5 ủy viên, Ông Trần Lý Tưởng được tái cử làm Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2014 - 2019 và Đại hội cũng đã hiệp thương cử Đoàn Đại biểu dự Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận gồm 15 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

 

Như Hân