Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Mặt trận Liên Chiểu sơ kết công tác mặt trận 6 tháng đầu năm

       Sáng ngày 1/7, UBMTTQVN quận Liên Chiểu hội nghị sơ kết công tác mặt trận 6 tháng đầu năm 2015, đề ra phương hướng hoạt động trong 6 tháng còn lại.

 

Toàn cảnh buổi sơ kết

 

       Trong 6 tháng đầu năm, Mặt trận các cấp đã vận động quỹ "Vì người nghèo" gần 1,7 tỷ đồng. Từ nguồn kinh phí này, mặt trận các cấp đã hỗ trợ gần 1.500 suất quà cho hộ nghèo, sửa chữa và xây mới 114 ngôi nhà. Phối hợp với Phòng kinh tế quận xây dựng mô hình "Chợ văn minh thương mại", triển khai cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam". Mặt trận quận phối hợp với Công an quận cảm hóa giáo dục 13/33 đối tượng vi phạm pháp luật. Thành lập 100% nhóm nòng cốt phòng chống HIV/AIDS tại các khu dân cư. Đồng thời nhân rộng và duy trì hoạt động các mô hình "Tổ tự quản về bảo vệ môi trường", "Ngày chủ nhật xanh sạch đẹp". Hội nghị cũng đã đề ra phương hướng hoạt động trong 6 tháng còn lại, trong đó chú trọng thực hiện Chỉ thị 43 của Thành ủy Đà Nẵng về "Năm văn hóa văn minh đô thị 2015", đẩy mạnh thực hiện hiệu quả các mô hình "Khu chung cư văn hóa", "Mỗi khu dân cư một việc làm thiết thực"..., vận động quỹ Vì người nghèo để có những hỗ trợ thiết thực cho các hộ nghèo trên địa bàn quận.

Bình Phạm