Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Mặt trận Hòa Khánh Bắc triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2015

      Sáng ngày 11/03/2015, UBMTTQ Việt Nam phường Hòa Khánh Bắc tổ chức hội nghị triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2015. Đ/c Nguyễn Tri Thám-CT UBMTTQVN phường chủ trì hội nghị, Ban Thường trực UBMT phường, Trưởng các ban ngành đoàn thể của phường và các Trưởng ban công tác Mặt trận khu dân cư.

Toàn cảnh hội nghị

 

      Trong năm 2014, Mặt trận Tổ quốc Việt nam phường Hòa Khánh Bắc đã tập trung hướng dẫn và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác Mặt trận đạt kết quả tốt, chú trọng công tác phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, tăng cường khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của phường năm 2014.

 

      Năm 2015 là năm đất nước có nhiều sự kiện quan trọng như: Kỷ niệm 85 năm ngày thành lập ĐCSVN, 40 năm ngày giải phóng TP Đà Nẵng, 125 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh, ở địa phương chào mừng Đại hội Đảng bộ phường Hòa Khánh Bắc lần thứ XIV nhiệm kỳ 2015-2020. Tại hội nghị xác định công tác Mặt trận trong thời gian đến cần tăng cường củng cố xây dựng khối đại đoàn kết; đổi mới phương thức trong công tác tuyên truyền vận động cán bộ, nhân dân tích cực tham gia 3 cuộc vận động do Mặt trận chủ trì cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư", cuộc vận động "Vì người nghèo", cuộc vận động " Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam". Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước bằng những việc làm thiết thực. Tiếp tục duy trì và phát huy mô hình "Mỗi khu dân cư một việc làm thiết thực", và kết thúc thực hiện Đề án "Vận động 100% kinh phí đóng góp của nhân dân để làm đường bê tông và bắt điện chiếu sáng kiệt, hẻm, các công trình công cộng khác" mô hình, "Mô hình sinh viên, công nhân tạm trú như một công dân thường trú tại khu vực dân cư" ngày càng hiệu quả, xây dựng mô hình "Mỗi tổ dân phố như một Tộc-Họ". Triển khai các hoạt động hưởng ứng Chỉ thị 43 của Thành ủy về "Năm văn hóa văn minh đô thị" năm 2015.  Phối hợp với các tổ chức thành viên tạo sự đồng thuận trong nhân dân về việc chấp hành chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, tập trung thực hiện công tác giám sát cán bộ công chức tham gia sinh hoạt tại nơi cư trú. Tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh. Tăng cường hướng về cơ sở nắm bắt tình hình xã hội, các hoạt động tôn giáo, tộc họ trên địa bàn.

 

Văn Thông (Hòa Khánh Bắc)