Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Mặt trận Hòa Khánh Bắc triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2014.

Chiều ngày 20/02/2014, UBMTTQ Việt Nam phường Hòa Khánh Bắc tổ chức hội nghị triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2014. Tham dự hội nghị có đ/c Nguyễn Kim - PCT UBMTTQVN quận Liên Chiểu, đ/c Phạm Quốc Tư - PBT Thường trực Đảng ủy phường, Bà Dương Thị Thanh Thủy - PBT Đảng ủy phường, đ/c Nguyễn Tri Thám - CT UBMTTQVN phường chủ trì hội nghị, đ/c Phan Văn Đại - PCT UBND phường, Ban Thường trực UBMT phường, Trưởng các ban ngành đoàn thể của phường và các Trưởng ban công tác Mặt trận khu dân cư.

 


Toàn cảnh buổi gặp mặt

 

Trong năm 2013, Mặt trận Tổ quốc Việt nam phường Hòa Khánh Bắc đã tập trung hướng dẫn và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác Mặt trận đạt kết quả tốt, chú trọng công tác phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, tăng cường khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của phường năm 2013.

 

Năm 2014 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Mặt trận phường lần thứ XIII. Tại hội nghị xác định công tác Mặt trận trong thời gian đến cần tăng cường củng cố xây dựng khối đại đoàn kết; đổi mới phương thức trong công tác tuyên truyền vận động cán bộ, nhân dân tích cực tham gia 3 cuộc vận động do Mặt trận chủ trì cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư", cuộc vận động "Vì người nghèo", cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam". Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước bằng những việc làm thiết thực. Tiếp tục duy trì và phát huy mô hình "Mỗi khu dân cư một việc làm thiết thực", mô hình "Khu dân cư thân thiện môi trường", "Mô hình sinh viên, công nhân tạm trú như một công dân tại khu vực dân cư" ngày càng hiệu quả. Phối hợp với các tổ chức thành viên tạo sự đồng thuận trong nhân dân về việc chấp hành chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, tập trung thực hiện công tác giám sát cán bộ công chức tham gia sinh hoạt tại nơi cư trú. Tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh. Tăng cường hướng về cơ sở nắm bắt tình hình xã hội, các hoạt động tôn giáo, tộc họ trên địa bàn. Phối hợp thực hiện các nghị quyết liên tịch, quy chế phối hợp giữa Chính quyền - Mặt trận. Tập trung thực hiện tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm của Mặt trận quận đề ra.

 


Đ/c Phạm Quốc Tư - PBT Thường trực Đảng ủy phường phát biểu chi đạo

 

Phát biểu tại hội nghị, đ/c Phạm Quốc Tư - PBT Thường trực Đảng ủy ghi nhận và biểu dương những thành tích mà MTTQVN các cấp trong phường đạt được năm 2013. Đồng thời nhấn mạnh: Năm 2014, UBMTTQ phường và các Ban Mặt trận khu vực dân cư cần tư duy sáng tạo, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tiếp tục củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ mặt trận các cấp cả về số lượng, chất lượng; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội; đa dạng hóa các hình thức tập hợp nhân dân, các dân tộc, tôn giáo thực hiện tốt chính sách đại đoàn kết dân tộc, các chính sách xã hội, chăm lo đời sống của nhân dân, nhất là người nghèo, các đối tượng chính sách, các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn phường.

 


Ký giao ước thi đua của 33 Mặt trận khu vực dân cư năm 2014

 

Để thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2014, MTTQ phường triển khai ký giao ước thi đua với 33 Ban công tác Mặt trận khu vực dân cư với các nội dung trọng tâm: Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước gắn với việc tiếp tục đẩy mạnh "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nâng cao chất lượng cuộc vân động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" gắn với phong trào thi đua "Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới". Bên cạnh đó, thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, phòng chống TNXH, đảm bảo ATGT, văn hóa, văn minh đô thị và các chương trình hành động phối hợp công tác giữa MTTQ với UBND, với các ngành liên quan. Thực hiện tốt công tác giám sát cộng đồng và nắm chắc tình hình tôn giáo ở địa phương; phối hợp thực hiện tốt công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới.

 

Văn Thông (Hòa Khánh Bắc).