Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Mặt trận Hòa Khánh Bắc tổng kết công tác năm 2014.

Sáng ngày 30/12/2014 UBMTTQVN phường Hòa Khánh Bắc tổ chức hội nghị tổng kết công tác Mặt trận năm 2014.

 

Về dự có đ/c Nguyễn Kim - PCT UBMTTQVN quận Liên Chiểu; đ/c Phạm Quốc Tư - PBT Đảng ủy phường, các ủy viên Mặt trận, 33 trưởng Ban công tác Mặt trận khu vực dân cư, 7 trưởng ban tộc họ trên địa bàn phường.

 


Toàn cảnh hội nghị

 

Bám sát chương trình hoạt động năm 2014, UBMTTQ phường Hòa Khánh Bắc đã đa dạng hóa các hình thức tập hợp nhân dân, tăng cường khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, động viên nhân dân tham gia các phong trào thi đua, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế, xã hội, tổ chức vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động như: Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư"; " Xây dựng nông thôn mới-đô thị văn minh", "quỹ Vì người nghèo" đã được UBMTTQ thành phố phát động rộng rãi và thu được  kết quả tích cực.

 

Năm 2014, UBMTTQ Việt Nam phường đã phối hợp cùng chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Công tác vận động xây dựng Quỹ "Ngày vì người nghèo" được 240.243.000 đồng, Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" được 110.000.000đ, Các khoản vận động trên UBMTTQ Việt Nam phường đã cấp phát đến các hộ nghèo, hộ khó khăn, gia đình chính sách; hỗ trợ cấp vốn sản xuất, buôn bán với số tiền 233.290.950đ. Trong năm đã thoát nghèo 158/244 hộ so với chỉ tiêu thành phố giao. Đến nay trên địa bàn phường là 89 hộ, có 32 hộ đặc biệt nghèo thoát nghèo (22 hộ thoát hẳn hộ nghèo), 10 hộ thoát đặc biệt nghèo xuống hộ nghèo.

 


Đ/c Nguyễn Kim - PCT UBMTTQVN quận trao giấy khen

 

Tại Hội nghị, UBMTTQ Việt Nam phường đã tiến hành trao giấy khen cho 2 tập thể và 3 cá nhân được UBND quận Liên Chiểu tặng giấy khen, 8 tập thể và 9 cá nhân được UBND phường tặng giấy khen có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận năm 2014.

 


Đ/c Phạm Quốc Tư - PBT Thường trực Đảng ủy trao giấy khen

 


Ký giao ước thi đua trong năm 2015

 

Tại buổi hội nghị tổng kết công tác Mặt trận năm 2014, Ban Thường trực UBMTTQVN phường đã tổ chức ký kết các nội dung giao ước thi đua cho 33 công tác Mặt trận khu dân cư và 7 tộc họ trong năm 2015.

 

Văn Thông (Hòa Khánh Bắc).