Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Mặt trận Hòa Khánh Bắc sơ kết công tác giám sát cán bộ, công chức quận, phường năm 2014.

Về dự  Hội nghị có Ông Nguyễn Văn Hiển - PCT UBMTTQVN quận Liên Chiểu, ở phường có đ/c Phạm Quốc Tư - PBT Thường trực Đảng ủy, đ/c Nguyễn Tri Thám - CT MTTQVN phường, đ/c Phan Văn Đại - PCT UBND phường, toàn thể cán bộ công chức phường, 33 Trưởng ban công tác Mặt trận khu vực dân cư tham dự.

 


Toàn cảnh hội nghị

 

Công tác giám sát CBCC nhằm góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của tổ chức, cá nhân nhất là những bộ phận, cá nhân trực tiếp giải quyết những công việc liên quan đến quyền lợi của người dân, đồng thời thông qua hoạt động giám sát để nâng cao vai trò, trách nhiệm của Mặt trận TQVN, các tổ chức thành viên và nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng vững mạnh, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.

 

Ngày 28/02/2014, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Hòa Khánh Bắc đã có Kế hoạch số 02/KH-MT về việc triển khai công tác Mặt trận giám sát cán bộ, công chức quận, phường trên địa bàn năm 2014. Sau một thời gian triển khai thực hiện, Ban thường trực Mặt trận trực tiếp đánh giá từng CBCC đang công tác tại cơ quan phường, quận đang sinh hoạt, cư trú trên địa bàn phường; với sự cố gắng nỗ lực của cán bộ Mặt trận, sự quan tâm lãnh đạo của các cấp và sự tham gia hưởng ứng của CBCC. Tổ giám sát thông qua các báo cáo cá nhân của CBCC và 33 ý kiếm phán ánh trực tiếp của các tổ chức thành viên, Ban công tác Mặt trận, Ban thanh tra nhân dân cho nên trong quá trình giám sát đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.

 

Đối với 66 đồng chí CBCC chuyên trách, không chuyên trách làm việc tại phường không có ý kiến phản ánh trực tiếp và qua hộp thư góp ý của nhân dân về đạo đức công vụ của 66 CBCC, trong đó có 59 CBCC hoàn thành tốt nhiệm vụ, có 07 CBCC hoàn thành khá nhiệm vụ, không có cán bộ nào có hành vi, vi phạm luật CBCC.

 

Đối với CBCC quận, phường về sinh hoạt nơi cư trú: Đa số các đồng chí đều tham gia sinh hoạt tổ dân phố; có mối quan hệ với nhân dân tốt; bản thân và gia đình đều hoàn thành nghĩa vụ công dân và có ý kiến tham gia xây dựng địa phương. Tuy nhiên, vẫn có đồng chí có mối quan hệ với nhân dân chưa tốt, gia đình chưa hoàn thành các nghĩa vụ công dân.

 


Ông Nguyễn Văn Hiển - PCT UBMTTQVN quận Liên Chiểu phát biểu

 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị Ông Nguyễn Văn Hiển - PCT Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Liên Chiểu đánh giá cao công tác giám sát của Mặt trận phường nhằm củng cố, nâng cao đội ngũ CBCC và Mặt trận cơ sở, bảo đảm hoạt động giám sát của Mặt trận ngày càng có hiệu quả, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh. Để bảo đảm chất lượng hoạt động giám sát, Mặt trận phải dựa vào dân, đồng thời phát huy tốt vai trò người tổ chức hoạt động giám sát. Thông qua hoạt động giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường giúp cho cấp ủy Đảng, chính quyền phường và quận nắm chắc hơn tình hình CBCC thuộc diện mình quản lý về năng lực tổ chức thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, về phẩm chất đạo đức, lối sống, quan hệ với quần chúng nhân dân. Hoạt động phối hợp của UBND quận và các phường đã tạo điều kiện để nhân dân giám sát CBCC tốt hơn. "Một công chức được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ phải đáp ứng 2 yêu cầu: Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đồng thời phải hoàn thành nghĩa vụ công dân, có mối liên hệ mật thiết với nhân dân, có tham gia đóng góp cho địa phương, thể hiện đạo đức lối sống tốt và có uy tín với nhân dân nơi mình cư trú".

 

Văn Thông (Hòa Khánh Bắc).