Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Mặt trận Hòa Hiệp Nam tổng kết công tác 2014.

 

Năm 2014, Mặt trận phường Hòa Hiệp Nam tiếp tục gặt hái những thành công trên các mặt công tác. Trong đó nổi bật là việc vận động quỹ vì người nghèo. Trong năm đã vận động trên 320 triệu đồng, đạt gần 150%. Từ nguồn quỹ này đã thực hiện hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà, hỗ trợ phương tiện sinh kế, học sinh khó khăn, tai nạn rủi ra độ xuất với tổng kinh phí 303 triệu đồng. Cuộc vân động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư không ngừng được đổi mới với nhiều mô hình hiệu quả như KDC an toàn về phòng cháy chữa cháy và không có người mua bán tàng trữ, sử dụng chất ma túy; KDC thân

thiện, môi trường; KDC không có người vi phạm ATGT, KDC không rác... Trong năm, toàn phường có trên 3.500 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, tỷ lệ trên 90%; 109 TDP đạt danh hiệu TDP văn hóa. Các cuộc vận động hàng VN ưu tiên dùng hàng VN, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và công tác phối hợp với các tổ chức thành viên cũng được Mặt trận Hòa Hiệp Nam thực hiện tốt, góp phần hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế xã hội QPAN tại địa phương. Tại hội nghị, Mặt trận Hòa Hiệp Nam cũng đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện từ nay đến cuối năm cũng như 2015. Hội nghị cũng đã khen thưởng cho các tập thể và cá nhân thực hiện tốt CVĐ Quỹ vì người nghèo năm 2014.

 

Đông Phương.