Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Mặt bằng phục vụ sản xuất, kinh doanh trên địa bàn quận Liên Chiểu.

Thực hiện Chương trình hoạt động "Năm doanh nghiệp Đà Nẵng 2014" của UBND thành phố, UBND quận Liên Chiểu đã có Quyết định số 1000/QĐ-UBND ngày 13/03/2014 về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện một số giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp trong "Năm Doanh nghiệp Đà Nẵng 2014" trên địa bàn quận Liên Chiểu, trong đó có giải pháp về mặt bằng phục vụ sản xuất, kinh doanh.

 

Vừa qua, UBND quận Liên Chiểu đã phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Đà Nẵng để nắm thông tin về các vị trí và diện tích đất còn trống trong và ngoài khu công nghiệp.

 

1. Đối với đất trong khu công nghiệp (do Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Đà Nẵng quản lý): Hiện nay trên địa bàn quận có 3 khu công nghiệp, gồm KCN Hòa Khánh, KCN Hòa Khánh mở rộng và KCN Liên Chiểu, tương ứng từng KCN có diện tích đất cho thuê như sau:

 

 

STT

 

 

Khu công nghiệp

 

Diện tích đất có thể cho thuê (ha)

Trong đó diện tích đất có thể cho thuê đã có hạ tầng (ha)

1.

KCN Đà Nẵng

5,47

0,00

2.

KCN DVTS Đà Nẵng

2,91

2,91

3.

KCN Hòa Cầm

17,70

2,47

4.

KCN Hòa Khánh

5,93

5,93

5.

KCN Hòa Khánh mở rộng

40,95

29,55

6.

KCN Liên Chiểu

42,44

35,10

Tổng

115,40

75,96

 

         

2. Đối với đất ngoài khu công nghiệp (do Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Đà Nẵng quản lý): Hiện nay trên địa bàn quận Liên Chiểu có 25 vị trí đất trống (File đính kèm).

 

Nếu các doanh nghiệp có nhu cầu thuê đất trong và ngoài khu công nghiệp để phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh trong thời gian đến thì có thể liên hệ với các địa chỉ sau để được hướng dẫn đăng ký:

 

- Phòng Quy hoạch - Môi trường, Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Đà Nẵng

Địa chỉ: 58 Nguyễn Chí Thanh, thành phố Đà Nẵng.

Điện thoại: 0511 3849 133.

 

- Phòng Quản lý và phát triển quỹ đất, Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Đà Nẵng.

Địa chỉ: 63 Thái Phiên, phường Phước Ninh, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

Điện thoại: 0511.3562832.

 

Phòng Kinh tế quận Liên Chiểu.