Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Liên Chiểu với công tác nâng cao chất lượng hoạt động của tổ dân phố

Trong những năm gần đây, lãnh đạo Quận ủy và chính quyền quận Liên Chiểu - thành phố Đà Nẵng quan tâm đến việc xây dựng, củng cố về tổ chức và hoạt động của các loại hình cơ sở, đặc biệt là loại hình cơ sở cộng đồng như: thôn, tổ dân phố ... Có thể nói sự ổn định và phát triển của địa phương nói riêng hay toàn thành phố nói chung đều được bắt đầu từ sự ổn định và phát triển của các loại hình cơ sở này. Các tổ chức cộng đồng dân cư này đã và đang phát huy tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước của chính quyền cơ sở, góp phần to lớn và ngày càng thể hiện vai trò không thể thiếu trong cộng đồng dân cư đô thị; đặc biệt trong công tác giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ môi trường, xây dựng đời sống văn hóa... Tổ dân phố trở thành một mô hình quan trọng, hiệu quả trong xu hướng tinh giảm bộ máy hành chính và thực hiện xây dựng mô hình chính quyền đô thị mới.

Nhằm phát huy hơn nữa hiệu quả hoạt động và vai trò to lớn của tổ dân phố trong đời sống dân cư, năm 2012, thực hiện theo sự chỉ đạo của Thành ủy và UBND thành phố, UBND quận Liên Chiểu đã tiến hành chia tách 289 tổ dân phố trên địa bàn quận và thành lập 873 tổ dân phố với quy mô mới. Song song với việc tổ chức lại tổ dân phố, ngày 28/12/2012, Quận ủy Liên Chiểu đã ban hành Chỉ thị 23-CT/QU về việc tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng hoạt động của tổ dân phố trên địa bàn quận. Chỉ thị yêu cầu các ban, ngành, đoàn thể trực thuộc quận phải giúp đỡ tổ dân phố thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, đặc biệt là 04 nhiệm vụ trọng tâm theo tinh thần Chỉ thị số 21-CT/TU ngày 30/10/2012 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng và Quyết định số 51/2012/QĐ-UBND ngày 20/11/2012 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của tổ dân phố, thôn trên địa bàn thành phố.

Trên tinh thần đó, UBND quận đã ban hành Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 22/4/2013 về việc phân công cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan, đơn vị thuộc khối Đảng, Chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể trực thuộc quận về tham gia sinh hoạt cùng với tổ dân phố. UBND quận cũng đã tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện kế hoạch này.

Hội nghị triển khai kế hoạch 36/KH-UBND ngày 22/4/2013 của UBND quận

Hơn 200 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cấp quận được phân công (trung bình 4 - 5 tổ dân phố/người) có nhiệm vụ tham gia vào các buổi sinh hoạt của tổ dân phố, nắm bắt những tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và phối hợp cùng với UBND phường phản ánh những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong tổ dân phố lên các cấp chính quyền. Qua đó, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có điều kiện sâu sát với cơ sở, gần gũi với nhân dân và góp phần giảm thiểu khoảng cách giữa đảng, chính quyền, mặt trận với quần chúng.

Ông Dương Thành Thị - Chủ tịch UBND quận phát biểu tại Hội nghị

Không chỉ có vậy, trong Hội nghị tổng kết công tác Thi đua - Khen thưởng năm 2012 và phát động phong trào thi đua năm 2013, UBND quận đã phát động phong trào thi đua sôi nổi đối với 873 tổ dân phố của 05 phường thuộc quận trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, đặc biệt là thực hiện các nhiệm vụ:

          - Quản lý cư trú chặt chẽ;

          - Giữ vững an ninh trật tự, phòng chống tội phạm;

          - Giúp nhau giảm nghèo;

          - Giữ gìn tốt vệ sinh môi trường tại địa bàn dân cư;

          - Đẩy mạnh công tác phối hợp giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt nghèo, học sinh bỏ học và thiếu niên hư, vi phạm pháp luật trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (Chỉ thị 24-CT/TU ngày 10/8/2009 của Thành ủy Đà Nẵng).

Với quan điểm "lời nói đi đôi với việc làm", đây được xem là sự quyết tâm của cấp ủy và các cấp chính quyền quận Liên Chiểu trong việc nâng cao chất lượng hoạt động của tổ dân phố trong quá trình đô thị hóa hiện nay.

Hoàng Thị Chín - Phòng Nội vụ.